Dome atbalsta sportistu un treneru apbalvošanu par izciliem sasniegumiem sportā

Dome atbalsta sportistu un treneru apbalvošanu par izciliem sasniegumiem sportā

14.janvāra Ārkārtas domes sēdē Jēkabpils pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā. Par izciliem sasniegumiem sportā tiks apbalvoti Jēkabpils sporta skolas sportisti un treneri, kā arī Jēkabpils sporta centra sportisti un treneri. Kopumā tiks apbalvoti 111 sportisti un treneri par izciliem pagājušā gada sasniegumiem dažādos sporta veidos: futbolā, vieglatlētikā, svarbumbu sportā, orientēšanās sportā, galda tenisā, krostriatlonā, kā arī citos. No Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem naudas balvu apmaksai sportistiem tiks izlietoti 14 214,52 eiro.

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes noteikumu Nr.1 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru", kas apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2019. lēmumu, par izciliem sasniegumiem sportā sportistiem un treneriem tiek piešķirts Pateicības raksts un naudas balva.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid 19, kopīgs apbalvošanas pasākums šogad nenotiks.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa