Struktūra un kontakti

Struktūra un kontakti

Adrese Kabinets Tālrunis Ieņemamais amats Vārds Uzvārds
Elektroniskais pasts
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
 
 
Brīvības 120 201 6-52-07301 Izpilddirektors Guntars Gogulis
guntars.gogulis@jekabpils.lv
 
Brīvības 45     Civilās aizsardzības inženieris Edgars Līcis edgars.licis@jekabpils.lv  
JĒKABPILS PILSĒTAS BŪVVALDE
 
 
Jaunā 31C 8 6-52-31005 Būvvaldes vadītājs Inga Līce-Vilciņa
inga.lice@jekabpils.lv
Pirmdienās 14:00 -17:00
Jaunā 31C 5 6-52-07433 Arhitekts Laura Čakša
laura.caksa@jekabpils.lv
 
Jaunā 31C 5 6-52-07420 Būvinspektors      
Jaunā 31C 5 6-52-83199 Būvinspektora palīgs Liāna Upeniece
liana.upeniece@jekabpils.lv
 
Jaunā 31C 5 6-52-83630 Būvinspektora palīgs Māra Kezika
mara.kezika@jekabpils.lv
 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA
 
 
Brīvības 45   6-52-83631 Policijas priekšnieks Indulis Surkulis
indulis.surkulis@jekabpils.lv
 
Brīvības 45   6-52-83885 Policijas priekšnieka vietnieks Inga Ostrovska
inga.ostrovska@jekabpils.lv
 
Brīvības 45   6-52-83885 Inspektors Jānis Voiko
janis.voiko@jekabpils.lv
 
Brīvības 45   6-52-31383 Inspektors Andris Vladjuščenkovs andris.vladjuscenkovs@jekabpils.lv  
Brīvības 45   6-52-31383 Vecākais kārtībnieks Gints Lapiņš gints.lapins@jekabpils.lv  
Pilsēta     Kārtībnieks Deniss Petjukevičs
deniss.petjukevics@jekabpils.lv
 
Pilsēta     Kārtībnieks Māris Glāznieks maris.glaznieks@jekabpils.lv  
Pilsēta     Kārtībnieks Ilmārs Vjakse ilmars.vjakse@jekabpils.lv  
Pilsēta     Kārtībnieks Rolands Salmiņš rolands.salmins@jekabpils.lv  
Pilsēta     Kārtībnieks Nauris Timofejevs nauris.timofejevs@jekabpils.lv  
Pilsēta     Kārtībnieks Emīls Kancāns emils.kancans@jekabpils.lv  
Brīvības 45   6-52-83888 Jaunākais kārtībnieks Aigars Morozovs aigars.morozovs@jekabpils.lv  
Brīvības 45   6-52-83888 Jaunākais kārtībnieks Raitis Stūrāns raitis.sturans@jekabpils.lv  
Brīvības 45   6-52-83888 Jaunākais kārtībnieks Juris Upītis juris.upitis@jekabpils.lv  
Brīvības 45   6-52-83888 Jaunākais kārtībnieks Kaspars Smilškalns kaspars.smilskalns@jekabpils.lv  
DZIMTSARAKSTU NODAĻA    
Brīvības 120 211 6-52-36126 Nodaļas vadītājs Kristīne Gumbele kristine.gumbele@jekabpils.lv  
Brīvības 120 211 6-52-33322 Nodaļas vadītāja vietnieks Alda Zandberga alda.zandberga@jekabpils.lv  
Brīvības 120 211 6-52-33322 Dzimtsarakstu inspektors Agnese Grandāne agnese.grandane@jekabpils.lv  
ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS    
Brīvības 120 109 6-52-07303 Departamenta direktors Natālija Dardete natalija.dardete@jekabpils.lv  
Brīvības 118 3 6-50-07426 Finanšu analītiķis Ārija Bokāne arija.bokane@jekabpils.lv  
Rīgā     Referents Astra Varika
astra.varika@jekabpils.lv
 
             
GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA    
Brīvības 120 207 6-52-07329 Galvenais grāmatvedis Biruta Vaivode biruta.vaivode@jekabpils.lv  
Brīvības 120 207 6-52-07329 Galvenā grāmatveža vietnieks Ingrīda Zvīdre ingrida.zvidre@jekabpils.lv  
Brīvības 120 208 6-52-83632 Vecākais grāmatvedis  Līga Līvzeniece liga.livzeniece@jekabpils.lv  
Brīvības 120 208 6-52-07320 Grāmatvedis Inga Pazuha inga.pazuha@jekabpils.lv  
Brīvības 120 106 6-52-07328 Vecākais grāmatvedis  Iveta Rāva iveta.rava@jekabpils.lv  
Brīvības 120 106 6-52-07315 Grāmatvedis Gunta Avotiņa gunta.avotina@jekabpils.lv  
Brīvības 120 106 6-52-83878 Grāmatvedis Solvita Aļeiņikova solvita.aleinikova@jekabpils.lv  
Brīvības 120 210 6-52-07334 Vecākais grāmatvedis  Vita Mačuka vita.macuka@jekabpils.lv  
Brīvības 120 210 6-52-63367 Vecākais grāmatvedis  Sarmīte Bārbale sarmite.barbale@jekabpils.lv  
Brīvības 120 210 6-52-07332 Grāmatvedis Aina Auziņa aina.auzina@jekabpils.lv  
Brīvības 118 4 6-52-31384 Grāmatvedis Nadežda Pačenko nadezda.pacenko@jekabpils.lv  
Brīvības 118 4 6-52-33149 Vecākais grāmatvedis  Marina Gojeva marina.gojeva@jekabpils.lv  
Brīvības 118 2 6-52-07331 Vecākais grāmatvedis  Amanda Streņģe amanda.strenge@jekabpils.lv  
Brīvības 118 4 6-52-07330 Grāmatvedis Anita Sutre anita.sutre@jekabpils.lv  
Brīvības 118 2 6-52-31702 Vecākais grāmatvedis Santa Ancīte santa.ancite@jekabpils.lv  
Brīvības 118 2 6-52-30313  Grāmatvedis Andra Vecumniece andra.vecumniece@jekabpils.lv  
FINANŠU EKONOMIKAS NODAĻA    
Brīvības 120 104 6-52-07313 Nodaļas vadītājs Gita Kalniete gita.kalniete@jekabpils.lv  
Brīvības 120 104 6-52-07314 Nodaļas vadītāja vietnieks Daiga Zelčāne daiga.zelcane@jekabpils.lv  
Brīvības 120 103 6-52-07311 Ekonomists Ina Jaunzema ina.jaunzema@jekabpils.lv  
Brīvības 120 103 6-52-07323 Ekonomists Ilze Jaunušāne ilze.jaunusane@jekabpils.lv  
Brīvības 120 103 6-52-07312 Ekonomists Anita Svilpe anita.svilpe@jekabpils.lv  
Brīvības 120 103 6-52-07424 Ekonomists Silvija Skrode silvija.skrode@jekabpils.lv  
Brīvības 120 103 6-52-83200 Ekonomists Kristina Zolberga kristina.zolberga@jekabpils.lv  
SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA    
Brīvības 120 107 6-52-07318 Nodaļas vadītājs Margita Liepiņa margita.liepina@jekabpils.lv  
Brīvības 120 108 6-52-07319 Vecākais sabiedrisko attiecību speciālists Laura Trukšāne laura.truksane@jekabpils.lv  
Brīvības 120 108 6-52-07324 Sabiedrisko attiecību speciālists Aiga Sleže aiga.sleze@jekabpils.lv  
VIENAS PIETURAS AĢENTŪRA    
Brīvības 120 115 6-52-07326 Aģentūras vadītājs Anita Moskovska anita.moskovska@jekabpils.lv  
Brīvības 120 102 6-52-07411 Aģentūras vadītāja vietnieks Iveta Upmace iveta.upmace@jekabpils.lv  
Brīvības 120 202 6-52-32335 Pašvaldības sekretārs Valda Purviņa valda.purvina@jekabpils.lv fakss: 6-52-35333
Brīvības 120 100 6-52-07304 Klientu apkalpošanas speciālists Dzintars Audriņš dzintars.audrins@jekabpils.lv fakss: 6-52-07304
Brīvības 120 105 6-52-07322 Komisijas sekretārs Gunta Ormane gunta.ormane@jekabpils.lv  
Brīvības 120 105 6-52-07317 Komisijas sekretārs Laila Ozoliņa laila.ozolina@jekabpils.lv  
Brīvības 120 114 6-52-07333 Personāla inspektors Vita Trofimoviča vita.trofimovica@jekabpils.lv  
Brīvības 120 114 6-52-07327 Personāla inspektors Santa Spodre santa.spodre@jekabpils.lv  
Brīvības 120 102 6-52-07305 Personāla inspektors Liene Špaka liene.spaka@jekabpils.lv  
Brīvības 120 100 6-52-36777 Klientu apkalpošanas speciālists Inga Dzērve inga.dzerve@jekabpils.lv  
Brīvības 118 Arhīvs 6-52-07056 Arhivārs  Vera Kaškure vera.kaskure@jekabpils.lv  
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU  NODAĻA    
Brīvības 120 101 6-52-83872 Nodaļas vadītājs Edgars Katiņš edgars.katins@jekabpils.lv  
Brīvības 120 101 6-52-35109 Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators Edgars Graudiņš edgars.graudins@jekabpils.lv  
Krustpilī     Datorsistēmu un datortīklu administrators Arnis Antonovs arnis.antonovs@jekabpils.lv  
Jēkabpilī     Datorsistēmu un datortīklu administrators Viktors Kudrjašovs viktors.kudrjasovs@jekabpils.lv  
Rīgas 210A     Datorsistēmu un datortīklu administrators Ojārs Ozoliņš ojars.ozolins@jekabpils.lv  
JURIDISKAIS DEPARTAMENTS    
Brīvības 120 110 6-52-07310 Departamenta direktors Dace Gluha dace.gluha@jekabpils.lv  
JURIDISKĀ NODAĻA    
Brīvības 120 111 6-52-07413 Nodaļas vadītājs Liene Liepa liene.liepa@jekabpils.lv  
Brīvības 120 111 6-52-07308 Jurists Andrejs Kozlovskis andrejs.kozlovskis@jekabpils.lv  
Brīvības 120 111 6-52-83780 Jurists Anna Šinkarjuka anna.sinkarjuka@jekabpils.lv  
IEPIRKUMU NODAĻA    
Brīvības 120 110 6-52-07325 Nodaļas vadītājs Linda Meldrāja linda.meldraja@jekabpils.lv  
Brīvības 120 113 6-52-07307 Jurists  Vineta Ikama vineta.ikama@jekabpils.lv  
Brīvības 120 113   Jurists Inese Elksne inese.elksne@jekabpils.lv  
Brīvības 120 113 6-52-07306 Jurists  Iveta Ozoliņa iveta.ozolina@jekabpils.lv  
Brīvības 120 113 6-52-07309 Komisijas sekretārs Mirdza Stankevica mirdza.stankevica@jekabpils.lv  
PILSĒTVIDES DEPARTAMENTS    
Jaunā 31C 1 6-52-07422 Departamenta direktors Raits Sirmovičs raits.sirmovics@jekabpils.lv Pirmdienās 14:00 - 17:00
Jaunā 31C 1 6-52-07421 Referents Līga Konstantinova liga.konstantinova@jekabpils.lv fakss: 6-52-30627
ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU NODAĻA    
Jaunā 31C 10 6-52-34590 Nodaļas vadītājs Sandra Gogule sandra.gogule@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 14 6-52-83782 Projekta vadītājs Egija Sniedzīte egija.sniedzite@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 12 6-52-07423 Projekta vadītājs Inese Vītola inese.vitola@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 12 6-52-07425 Projekta vadītājs Agnese Kalniņa agnese.kalnina@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 14 6-52-83781 Projekta vadītājs Signe Bērziņa signe.berzina@jekabpils.lv  
BŪVNIECĪBAS NODAĻA    
Jaunā 31C 3 6-52-07428 Nodaļas vadītājs Anita Vanaga anita.vanaga@jekabpils.lv Pirmdienās 14:00 - 17:00
Jaunā 31C 7 6-52-07427 Nodaļas vadītāja vietnieks Līga Koržeņevska liga.korzenevska@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 7   Būvinženieris Daina Akmene daina.akmene@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 7 6-52-37554 Būvinženieris Juris Kozuliņš juris.kozulins@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 9 6-52-83873 Ceļu būvinženieris  Edgars Dobelis edgars.dobelis@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 11   Būvinženieris Uldis Bērziņš uldis.berzins@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 9 6-52-83887 Energopārvaldnieks Ainārs Gulbinskis ainars.gulbinskis@jekabpils.lv  
TERITORIJAS PLĀNOŠANAS NODAĻA    
Jaunā 31C 2 6-52-83886 Nodaļas vadītājs Kristīne Garde kristine.garde@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 6 6-52-07430 Arhitekts      
Jaunā 31C 4 6-52-07429 Zemes ierīcības inženieris Zane Lapinska zane.lapinska@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 15 6-52-07432 Vecākais ainavu arhitekts Jānis Vagoliņš janis.vagolins@jekabpils.lv  
Jaunā 31C 4 6-52-07431 Ainavu arhitekts Mārīte Breimane marite.breimane@jekabpils.lv  
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS NODAĻA    
Brīvības 45   6-52-07418 Nodaļas vadītājs Iveta Vārna iveta.varna@jekabpils.lv Pirmdienās 14:00 - 17:00
Brīvības 45   6-52-07417 Saimniecības vadītājs Elita Vaniņa elita.vanina@jekabpils.lv  
Brīvības 45 312 6-52-31780 Nodarbinātības organizators  Ilze Akilova ilze.akilova@jekabpils.lv  
Brīvības 120     Palīgstrādnieks  Normunds Miders normunds.miders@jekabpils.lv  
Brīvības 120     Mikroautobusa vadītājs Māris Kalniņš    
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU NODAĻA    
Brīvības 45 313 6-52-07415 Nodaļas vadītājs Santa Lazare santa.lazare@jekabpils.lv Pirmdienās 14:00 - 17:00
Brīvības 45 311 6-52-07410 Nekustamā īpašuma speciālists Vineta Verečinska vineta.verecinska@jekabpils.lv  
Brīvības 45 314 6-52-07053 Nekustamā īpašuma speciālists Zita Jaudzema zita.jaudzema@jekabpils.lv  
Brīvības 45 314 6-52-07416 Nekustamā īpašuma speciālists Regīna Mālniece regina.malniece@jekabpils.lv  
Brīvības 45 312 6-52-07412 Nekustamā īpašuma speciālists Inese Lapiņa inese.lapina@jekabpils.lv  
Brīvības 45 314 6-52-07414 Referents Janīna Mežaraupe janina.mezaraupe@jekabpils.lv  

 

 

Izmaiņu datums 17.02.2021. 12:43