Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana
    Pabalsta saņemšanai ģimene (persona), iesniedz Jēkabpils Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un vēlamo situācijas risinājumu un krīzes situāciju pamatojošus dokumentus (piemēram izziņa, akts, protokols).