Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Jēkabpils novada sociālais dienests

sd [at] jekabpils.lv
Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 • Pirmdiena 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
 • Otrdiena 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
 • Trešdiena 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
 • Ceturtdiena 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana
  Pabalsta saņemšanai ģimene (persona), iesniedz Jēkabpils Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un vēlamo situācijas risinājumu un krīzes situāciju pamatojošus dokumentus (piemēram izziņa, akts, protokols). Pabalstu ir tiesības pieprasīt pamatvajadzību nodrošināšanai katastrofu gadījumos vai citos no ģimenes (personas) gribas neatkarību apstākļu gadījumos, ja ģimene (persona) savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem. Iesniegums iesniedzams triju mēnešu laikā, no krīzes situācijas rašanās dienas.
  Pabalstu katastrofu gadījumos piešķir līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas.
  Pabalstu citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz 100 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.
  Pabalstu krīzes situācijā uztura nodrošināšanai var piešķirt ne vairāk kā četras reizes kalendārajā gadā, izsniedzot talonu pārtikas produktu iegādei tirdzniecības vietā. Viena talona vērtība ir 25 euro.

  Pabalstu ieskaita iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, vai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai tiek izmaksāts Jēkabpils Sociālā dienesta kasē skaidrā naudā.

Saņemt pakalpojumu