Jēkabpils pilsētas domes sēde 19.07.2018., plkst.10:00, Brīvības ielā 120 (sanāksmju zālē)

Jēkabpils pilsētas domes sēde 19.07.2018., plkst.10:00, Brīvības ielā 120 (sanāksmju zālē)

1.   Par darba kārtību

2.   Izpilddirektora informācija

3.   295. Par grozījumiem Jēkabpils 3.vidusskolas nolikumā

4.   296. Par zemes vienību apvienošanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un adreses piešķiršanu

5.   297. Par kustamas mantas atsavināšanu

6.   298. Par adreses piešķiršanu

7.   299. Par grozījumiem 11.08.2016. lēmumā Nr. 228 "Par piedalīšanos projektā "Ilgtspējīga tūrisma pakalpojumu attīstība, īstenojot kopīgus risinājumus""

8.   300. Par Jēkabpils pilsētas publiskā tēla veidošanas koncepciju

9.   301. Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas U18 čempionātā

10.   302. Par finansiālu atbalstu

11.   303. Par finansējuma piešķiršanu monitoringa veikšanai

12.   304. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

13.   305. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

14.   306. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

15.   307. Par aizņēmumu būvprojektu izstrādei

16.   308. Par aizņēmumu būvprojektu izstrādei

17.   309. Par grozījumiem 03.05.2017. lēmumā Nr.162 “ Par piedalīšanos projektā “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā””

18.   310. Par aizņēmumu projektam “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā”

19.   311. Par tranzīta ielas atjaunošanu

Izmaiņu datums 17.07.2018. 08:59