Kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde 30.07.2020., plkst.13:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī

Kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde 30.07.2020., plkst.13:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī

Izmaiņu datums 03.07.2020. 10:49