Komitejas, komisijas

Komitejas, komisijas

Norises vieta:
Brīvības ielā 120, sēžu zāle
Darba laiks:
Vienu reizi mēnesī, plkst. 10.00
Norises vieta:
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks:
Vienu reizi mēnesī, plkst.09.00
Norises vieta:
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks:
Vienu reizi mēnesī, plkst.10.00
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Norises vieta:
Brīvības ielā 45, 4.st., sēžu zālē
Darba laiks:
Divas reizes mēnesī plkst. 9.00
Norises vieta:
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Norises vieta:
Brīvības ielā 120, 114.kab.
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Norises vieta:
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Norises vieta:
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Norises vieta:
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks:
Pēc CVK norādījumiem
Norises vieta:
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Norises vieta:
Draudzības aleja 26
Darba laiks:
Ne retāk kā reizi nedēļā, izņemot gadījumus, kad nav saņemti pieteikumi izglītojamā izpētei
Norises vieta:
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Norises vieta:
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Norises vieta:
Jaunā iela 31C, Jēkabpils
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Norises vieta:
Brīvības ielā 45, Jēkabpils
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Norises vieta:
Brīvības ielā 45, 4.st. sēžu zālē
Darba laiks:
Katru otro ceturtdienu plkst.14:00
Norises vieta:
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības
Darba laiks:
Pēc nepieciešamības