Jēkabpils pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Jēkabpils pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Norises vieta: 
Draudzības aleja 26
Darba laiks: 
Ne retāk kā reizi nedēļā, izņemot gadījumus, kad nav saņemti pieteikumi izglītojamā izpētei
Sarmīte
Safronova
Komisijas priekšsēdētāja
Diāna
Strause
Komisijas locekle
Inita
Kolkovska
Komisijas locekle
Andra
Maksimova
Komisijas locekle
Mirdza
Brikmane
Komisijas locekle
Kristīne
Mežaraupe
Komisijas locekle
Izmaiņu datums 04.09.2019. 11:07