Jēkabpils novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļvietni - https://www.jekabpils.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Daļai attēlu ALT teksti ir vispārīgi/nepilnīgi vai pilnībā neraksturo to saturu.
  • Saites nosaukums neatbilst sadaļas nosaukumam (presē tiek izmantota atsauce spiest uz sadaļas “Jaunumi”, tādēļ to nebūtu ieteicams mainīt, taču galvenē jau ir nosaukums “Aktualitātes”, un to savukārt par standartu jau noteicis tīmekļa vienotās platformas (TVP) izstrādātājs).
     

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 23.05.2023. Izvērtēšanu veica Jēkabpils novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa.

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: pasts@jekabpils.lv

Zvaniet: +371 65236777

Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 1 mēneša laikā.

Sūdzību iesniegšana

E-pastā: pasts@jekabpils.lv
Tālrunis: +371 65236777

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 17.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Anita Moskovska, izpilddirektora vietniece.