Jēkabpils pilsētas pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietne - https://www.jekabpils.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

 • Galvenā navigācija - Apakšnavigācijas elementi neparādās uz augšējās sadaļas nospiežot taustiņu "Enter".
 • Galvenā navigācija - Apakšnavigācijas elementiem tiek nodrošināta piekļuve tikai ar datorpeli, netiek nodrošināti ar tastatūru.
 • Pamatstruktūras pārbaude - Novērotajā lapā ir vairāk kā viens galvenais elements jeb satura bloks, kurā tiek ievietots lapas galvenais saturs.
 • Pamatstruktūras pārbaude - Kontaktinformācija atspoguļota tabulas formātā.
 • Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss - Navigācijas elementi netiek fokusēti jeb iezīmēti.
 • Formu lauki un kļūdu paziņojumi - Pēc novērtētās lapas atjaunošanas formas laukos nesaglabājas visa korekti ievadītā informācija, izņemot sensitīvos datus.
 • Attēlu tekstuālā alternatīva - Daļai attēlu nav pievienots ALT teksti un/vai to saturs kvalitatīvi neatspoguļo tā saturu.
 • Virsraksti - Novērtētās lapas strukturējumā nav uzskaitīti visi virsraksti.
 • Virsraksti - Novērtētās lapas strukturējumā iekļauts kāds elements, kas nav virsraksts.
 • Krāsu kontrasti - Novērtētās lapas publicētās satura krāsu kontrasta koeficients ir mazāks kā 4,5:1.
 • Teksta izmēra tālummaiņa - Lapā pazuduši teksta fragmenti.
 • Teksta izmēra tālummaiņa - Teksta slejas un sekcijas, kā arī attēli un citi satura elementi pārklājas.
 • Lapu nosaukumi - Lapas nosaukumā nav lapas mērķus raksturojošas informācijas.
 • Lapu nosaukumi - Lapas nosaukumā nav augstāka līmeņa sadaļas nosaukuma.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 17.12.2020. Izvērtēšanu veica Edgars Katiņš, Informāciju tehnoloģiju nodaļas vadītājs.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: pasts@jekabpils.lv

Zvaniet: +371 65236777

Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 1 mēneša laikā.

Sūdzību iesniegšana

E-pastā: pasts@jekabpils.lv
Tālrunis: +371 65236777

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 17.12.2020.