Jēkabpils pilsētas īpaši aizsargājamo koku saraksts

Jēkabpils pilsētas īpaši aizsargājamo koku saraksts

Reģistra Nr.

Zinātniskais nosaukums

Latviskais nosaukums

Apkārtmērs (cm) 1,3 m augstumā (ja nav norādīts citādi)

H (m)

Koka vainaga diametrs (m)

Vietas adrese

Aizsardzības statuss

Komentāri

1

Cotinus obovatus

Amerikas parūkkoks

39/36/35/25

4

6

Zvanītāju iela 72, zemes kadastra Nr. 56010021402

Reta citzemju kokaugu suga

Miniatūrs slīps kociņš ar četriem stumbriem. Vienā pusē atsegtas saknes. Koks labā stāvoklī.

2

Padus serotina

Vēlā ieva

52/52 (0,5m augstumā 82cm)

7

5

Zvanītāju iela 47a, zemes kadastra Nr. 56010021468

Reta citzemju kokaugu suga

1m augstumā sadalās divos stumbros. Atsegtas, nedaudz bojātas saknes, vienpusējs vainags, koku nomāc līdzās augošā parastā kļava. Izzāģēt traucējošos kļavas zarus!

3

Larix decidua

Eiropas lapegle

270

14

18

Zvanītāju iela 47a, zemes kadastra Nr. 56010021468

Vietējas nozīmes dižkoks

Kokam jau samērā sen nolauzta galotne, no sānzariem izveidojusies jauna. Koks labā stāvoklī, celma daļā trupes pazīmes.

4

Quercus robur

Parastais ozols (12 koku rinda)

141, 124, 118, 116, 120, 75, 123, 73, 103, 83, 98,98

min.9
max.12

Vid.10

A.Pormaļa ielas sarkanajā līnijā, pret A.Pormaļa 125

Piemiņas koki

Jēkabpils slimnīcas ārstu stādīta 12 koku rinda.10. koks sliktā stāvoklī ar iekaltušiem zariem un daļēji noārdījušos vainagu. 6.kokam 2,2 m augstumā nozāģēts zars, vērojami stumbra trupes bojājumi. 12.kokam 1 metra augstumā atvērta rēta stumbra daļā, aplieva dzīva.

5

Pinus sylvestris

Parastā priede (“Priede - elkonis”)

135

7

8

Zaļā iela 22 b. Pie ”Gaļas kombināts” autostāvvietas.

Savdabīgais koks.

Saliekušies zari veido savdabīgu cepures veida vainagu. Koks apmierinošā stāvoklī.

6

Abies concolor

Vienkrāsas baltegle

138

16

8

O.Kalpaka laukums, zemes kadastra Nr. 56010021944

Vietējas nozīmes dižkoks.
 Reta citzemju kokaugu suga

Kaitēkļu bojājumi - skuju hermess. Koks apmierinošā stāvoklī.

7

Abies concolor

Vienkrāsas baltegle

105

14

6

O.Kalpaka laukums, zemes kadastra Nr. 56010021944

Vietējas nozīmes dižkoks.
 Reta citzemju kokaugu suga

Kaitēkļu bojājumi, koks apmierinošā stāvoklī.

8

Abies concolor

Vienkrāsas baltegle

102

13

6

O.Kalpaka laukums, zemes kadastra Nr. 56010021944

Vietējas nozīmes dižkoks.
 Reta citzemju kokaugu suga

Kaitēkļu bojājumi, apmierinošā stāvoklī. Ap koku apaudzis ceriņu krūms.

9

Acer tataricum

Tatārijas kļava

7stumbri: 64/56/52/68/68/56/48.

8

10

O.Kalpaka laukums, zemes kadastra Nr. 56010021944

Savdabīgais koks

Krūmveida, palikuši 7 stumbri (trīs nozāģēti). Koks labā stāvoklī. Ainavisks.

10

Gingko biloba

Divdaivu  ginks.

0,5 m augstumā  Ø 1cm,

1,00m

0,5

O.Kalpaka laukums, zemes kadastra Nr. 56010021944

Piemiņas koks.
Reta citzemju kokaugu suga.

Apmierinošā stāvoklī. Ziemā jānodrošina papildus aizsardzība - ietīt niedru segās vai agrotīklā, kamēr sasniegs vismaz 2,5 m augstumu un, vēlams, arī pēc tam.

11

Pseudotsuga menziesii

Menzisa duglāzija

130

16

7

O.Kalpaka laukums, zemes kadastra Nr. 56010021944

Reta citzemju kokaugu suga

Teicamā stāvoklī.

12

Tilia platyphyllos

Platlapu liepa

144/138 (0,5m augstumā 195cm)

12

14

O.Kalpaka laukums, zemes kadastra Nr.

56010021944

Ainaviskais koks

1,2m stumbrs sadalās 2 starās. Staru žākle šaura – V veida ar dobumu.  Kokam vainaga daļā ieteicams uzlikt atsaiti abu staru stabilizācijai.

13

Ulmus glabra var. montana

Britānijas goba

300

24

14

Strūves parks, zemes kadastra Nr. 56010021749

Vietējas nozīmes dižkoks

Vainagam galotnes zonā Holandes slimības pazīmes. Atsevišķi iekaltuši zari.

14

Tilia cordata

Parastā liepa

429

27

20

Strūves parks, zemes kadastra Nr. 56010021749

Valsts nozīmes dižkoks

Labā stāvoklī, 3m augstumā sadalās divos stumbros, šaurā V veida žākle, plaisa no žākles vietas līdz celma daļai. Plaisa aizaugoša. Ieteicams uzlikt vainaga daļā atsaiti stumbru stabilizācijai.

15

Acer platanoides

Parastā kļava

302

22

22

Strūves parks, zemes kadastra Nr. 56010021749

Vietējas nozīmes dižkoks

3m augstumā uz stumbra konstatēti sēņu augļķermeņi.

16

Juglans cinerea

Pelēkais riekstkoks

107

16

8

Strūves parks, zemes kadastra Nr. 56010021749

Vietējas nozīmes dižkoks.
Reta citzemju kokaugu suga

Pēc vairākām ziemām  ar nepastāvīgu temperatūru, koks ir ievērojami cietis - daudz sausu atmirstošu zaru. Nepieciešama ikgadēja vainaga sanitārā kopšana.

17

Laburnum x watereri

Voterera zeltlietus

27/26/18/22/5 (0,5m augstumā 48cm)

5

4

R.Blaumaņa iela 27, zemes kadastra Nr. 56010021945 Jēkabpils valsts ģimnāzijas teritorija

Piemiņas koks. Reta citzemju kokaugu suga.

Krūmveida eksemplārs, jūtami cietis no sala, tomēr labā stāvoklī.

18

Thuja occidentalis

Rietumu tūja

93

8

4

R.Blaumaņa iela 27, zemes kadastra Nr. 56010021945 Jēkabpils valsts ģimnāzijas teritorija

Piemiņas koks.

Koks labā stāvoklī. Stumbrā konstatēta aizaugoša plaisa.

19

Thuja occidentalis

Rietumu tūja

116

12

4

R.Blaumaņa iela 27, zemes kadastra Nr. 56010021945 Jēkabpils valsts ģimnāzijas teritorija

Vietējās nozīmes dižkoks. Piemiņas koks

(Atrodas blakus karoga mastam.) Koks labā stāvoklī. Ikgadējais pieaugums mazs, intensīvi ražo.

20

Thuja occidentalis

Rietumu tūja

123

11

4

R.Blaumaņa iela 27, zemes kadastra Nr.56010021945 Jēkabpils valsts ģimnāzijas teritorija

Vietējās nozīmes dižkoks, Piemiņas koks

(Atrodas tuvāk sporta zālei). Koks labā stāvoklī, 6m augstumā stumbrs sadalās. Vienpusējs vainags.

21

Ulmus glabra

Parastā goba

381

24

20

R.Blaumaņa iela 27, zemes kadastra Nr. 56010021945 Jēkabpils valsts ģimnāzijas teritorija

Vietējas nozīmes dižkoks. Piemiņas koks

Koks labā stāvoklī. 3m un 7m augstumā stumbrs dalās.  6m augstumā dzeņveidīgo putnu apdzīvots dobums.

22

Quercus robur ‘Fastigiata’

Parastā ozola šķirne

152/153/35 (0,5m augstumā 249cm)

17

12

Plosta Brīvības ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010021764

Vietējās nozīmes dižkoks

Koks apmierinošā stāvoklī. Stumbrs 1m augstumā dalās divos stumbros, vēl augstāk vairākās galotnēs. Iekaltuši zari, uz saknēm sēņu augļķermeņi.

23

Quercus robur ‘Fastigiata’

Parastā ozola šķirne

140/54 (0,5m augstumā 144cm),

16

10

Plosta Brīvības ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010021764

Vietējās nozīmes dižkoks

Labā stāvoklī, 1,3 m augstumā stumbrs dalās divās starās.

24

Crataegus x dunensis

Daugavas vilkābele jeb krustābele

55/67/46

8

6

Plosta Brīvības ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010021764

Vietējas nozīmes dižkoks.

Neliels krūmveidīgs trīs stumbru koks labā stāvoklī. Rekonstruējot ielu nozāģēts viens stumbrs.

25

Crataegus x pseudo-

oxyacantha

vilkābele jeb krustābele

60/50/39

7

8

Plosta Brīvības ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010021764

Vietējas nozīmes dižkoks

Labā stāvoklī, atsevišķi iekaltuši zari. Nepieciešama sanitārā vainaga kopšana.

26

Fraxinus pennsylvanica

Pensilvānijas osis

124

11

8

Zaļā iela 9, zemes kadastra Nr. 56010021981

Vietējas nozīmes dižkoks

Viens no stumbriem gājis bojā, 1,8m augstumā nozāģēts zars, atvērta rēta, celma daļā trupes pazīmes, apmierinošā stāvoklī.

27

Juglans mandshurica

Mandžūrijas riekstkoks

134

8

7

Pasta - Akmeņu ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010024106

Vietējas nozīmes dižkoks.
Reta citzemju kokaugu suga

Pēc vairākām ziemām  ar nepastāvīgu temperatūru, koks ir ievērojami cietis - daudz sausu atmirstošu zaru. Stumbra bojājumi līdz 1m augstumam, trupe. Nepieciešama ikgadēja vainaga sanitārā kopšana.

28

Juglans mandshurica

Mandžūrijas riekstkoks

113

6

6

Pasta - Akmeņu ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010022013

Vietējas nozīmes dižkoks.
Reta citzemju kokaugu suga

Veikta vainaga sanitārā sakopšana pēc apsalšanas. Pēc vairākām ziemām  ar nepastāvīgu temperatūru, koks ir ievērojami cietis. Nepieciešama ikgadēja vainaga sanitārā kopšana.

30

Juglans mandshurica

Mandžūrijas riekstkoks

99/89

9

8

Pasta- Akmeņu ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010022013

Reta citzemju kokaugu suga.

Divstumbru koks. Pēc vairākām ziemām  ar nepastāvīgu temperatūru, koks ir ievērojami cietis. Stumbram ar 99cm apkārtmēru ir vērojami stumbra bojājumi, atvērtas rētas stumbrā.

31

Juglans mandshurica

Mandžūrijas riekstkoks

65/76/78/74

7

10

Pasta - Akmeņu ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010024128

Reta citzemju kokaugu suga.

Četru stumbru koks. Pēc vairākām ziemām  ar nepastāvīgu temperatūru, koks ir ievērojami cietis. Veikta vainaga sanitārā sakopšana pēc apsalšanas. Pie gājēju takas pirmais koks no Daugavas puses.

32

Juglans mandshurica

Mandžūrijas riekstkoks

66/47/63/73/58

7

11

Pasta - Akmeņu ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010022013

Vietējas nozīmes dižkoks.
Reta citzemju kokaugu suga

Daudzstumbru koks labā stāvoklī. Koks blakus piemineklim. Pagaidām labākais no aizvadītajās ziemās cietušajiem riekstkokiem.

33

Robinia luxurians

Greznā robīnija

138/91 (0,5m augstumā 184cm)

17

10

Pasta-Akmeņu ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010024128

Vietējās nozīmes dižkoks. Reta citzemju kokaugu suga

Koks labā stāvoklī. 1,3m augstumā divi stumbri. Zara rētas vietā trupe.

34

Robinia luxurians

Greznā robīnija

112

15

10

Pasta - Akmeņu ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010024128

Vietējās nozīmes dižkoks. Reta citzemju kokaugu suga

Atsevišķi iekaltuši zari

35

Robinia luxurians

Greznā robīnija

75

12

9

Pasta - Akmeņu ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010024128

Reta citzemju kokaugu suga

Vienpusējs vainags, koks labā stāvoklī.

36

Robinia luxurians

Greznā robīnija

86

15

8

Pasta - Akmeņu ielas skvērs, zemes kadastrs Nr. 56010024128

Reta citzemju kokaugu suga

Iekaltuši zari, koks labā stāvoklī

37

Robinia luxurians

Greznā robīnija

89/85

15

8

Pasta - Akmeņu ielas skvērs, zemes kadastra Nr. 56010024128

Reta citzemju kokaugu suga

Slīpi stumbri, vienpusēji vainagi, iekaltuši zari.

38

Quercus robur

Parastais ozols

187

14

18

Vecpilsētas laukums 1, zemes kadastra Nr. 56010022081 grāmatnīca ”Aisma”

Piemiņas koks 1941.g.14.jūnija represiju upuriem

Koks labā stāvoklī. 1m augstumā neliela vaļēja rēta stumbrā.

39

Quercus robur

Parastais ozols

244

16

22

Vecpilsētas laukums1, zemes kadastra Nr. 56010022081 grāmatnīca ”Aisma”

Piemiņas koks 1941.g.14.jūnija represiju upuriem

Koks labā stāvoklī. Stumbrā sulojoša plaisa.

40

Larix decidua

Eiropas lapegle

213

22

18

Filozofu iela 6/2, zemes kadastra Nr. 56010022234. Brīvdabas muzejs

Vietējas nozīmes dižkoks

Apmierinošā stāvoklī

41

Pinus sibirica

Sibīrijas ciedru priede

119

16

6

Filozofu iela 6/2, zemes kadastra Nr. 56010022234. Brīvdabas muzejs

Vietējās nozīmes dižkoks.
Reta citzemju kokaugu suga

Apmierinošā stāvoklī, koks cietis no priežu dzinumu vēža. Ir čiekuru raža.

42

Pinus sibirica

Sibīrijas ciedru priede

122

14

8

Filozofu iela 6/2, zemes kadastra Nr. 56010022234 Brīvdabas muzejs

Vietējās nozīmes dižkoks.
Reta citzemju kokaugu suga

Vienpusējs vainags, no sakņu kakla līdz 1,5 m augstumam plaša aizaugoša rēta. Koks apmierinošā stāvoklī.

43

Acer saccharinum

Sudrabkļava

225/190/174/133-stumbru daļas

18

16

Filozofu iela 6/2, zemes kadastra Nr. 56010022234. Brīvdabas muzejs

Vietējās nozīmes dižkoks.
 Reta citzemju kokaugu suga

No četriem stumbriem divi nolūzuši, trupe, piepju augļķermeņi. Vienpusējs vainags, Žākles vietā trupe. Atsegtas saknes.

44

Ulmus glabra

Parastā goba

280

23

13

Filozofu iela 6/2, zemes kadastra Nr. 56010022234. Brīvdabas muzejs

Vietējas nozīmes dižkoks

Koks labā stāvoklī, izzāģēto zaru vietās trupes pazīmes.

45

Tilia platyphyllos ‘Grandifolia’

Platlapu liepas šķirne

201/207

18

20

Filozofu iela 6/2, zemes kadastra Nr. 56010022234. Brīvdabas muzejs

Vietējās nozīmes dižkoks

Divstumbru koks labā stāvoklī. No celma līdz 1m augstumam aizaudzis plaisveida dobums. Vienpusējs vainags.

46

Tilia x euchlora

Krimas liepa

160

18

8

Filozofu iela 6/2, zemes kadastra Nr. 56010022234. Brīvdabas muzejs

Vietējās nozīmes dižkoks.
Reta citzemju kokaugu suga.

Koks labā stāvoklī. Asimetrisks vainags. Stumbra iegrimumi pie sakņu kakla.

47

Tilia x euchlora

Krimas liepa

183

18

10

Filozofu iela 6/2, zemes kadastra Nr. 56010022234. Brīvdabas muzejs

Vietējas nozīmes dižkoks.
Reta citzemju kokaugu suga

Koks labā stāvoklī.

48

Larix decidua

Eiropas lapegle

248

23

18

Filozofu iela 6/2, zemes kadastra Nr. 56010022234. Brīvdabas muzejs

Vietējas nozīmes dižkoks

Koks apmierinošā stāvoklī. Iekaltuši skeletzari.

56

Salix alba

Baltais vītols
(vītols - soliņš)

288

14

15

Vienības iela 4A. Zemes kadastra Nr. 56010022380.

Kena parks.

Vietējas nozīmes dižkoks.
Savdabīgais koks

Izliekts stumbrs virs ūdens, labā stāvoklī, vainagā lūzuši zari, (vītols-soliņš).

57

Quercus rubra

Sarkanais ozols

140

16

12

Dambja iela 23A. Zemes kadastra Nr. 56010022383.

Kena parks

Reta citzemju kokaugu suga

Vienpusējais vainags, teicamā stāvoklī,5m augstumā dalās divos stumbros, šaurā V veida žākle, plaisa žāklē, atsaite vainaga daļā jāliek, vainaga sanitārā sakopšana.

58

Quercus rubra

Sarkanais ozols

131

15

10

Dambja iela 23A. Zemes kadastra Nr. 56010022383.

Kena parks

Reta citzemju kokaugu suga

Labā stāvoklī.

59

Pyrus pyraster

Meža bumbiere

103/102

18

12

Dambja iela 23A. Zemes kadastra Nr. 56010022383.

Kena parks

Vietējās nozīmes dižkoks.
Reta vietējā kokaugu suga.

Divstumbru koks, vainags skrajš, iekaltuši apakšējie zari.

60

Carpinus betulus

Parastais skābardis

82/59/63/64/57

12

15

Vienības iela 48, zemes kadastra Nr. 56010022381.

 Kena parks

Īpaši aizsargājama augu suga.

Austrumlatvijā reti stādīta suga, daudzstumbru koks.

61

Ulmus laevis

Parastā vīksna

154/130/86 (0,5m augstumā 259cm)

20

15

Vienības iela 4A, zemes kadastra Nr. 56010022380.

Kena parks

Ainaviskais koks.

Labā stāvoklī, saknēm pļaušanas bojājumi.130 cm stumbru veido divi kopā saauguši stumbri.

63

Larix decidua

Eiropas lapegle

270/180/102/86

20

10

Vienības iela 4A, zemes kadastra Nr. 56010022380.

 Kena parks

Valsts nozīmes dižkoks. Savdabīgais koks.
Ainaviskais koks.

Ļoti ainavisks un patiesi savdabīgs koks, kura apskati ieteicams reklamēt arī tūrisma materiālos par Jēkabpili. Labā stāvoklī., stumbrā trīs bojāti laukumi.

65

Populus x canescens

Pelēcīgā apse

256

18

16

Vienības iela 4A, zemes kadastra Nr. 56010022380.

Kena parks

Vietējās nozīmes dižkoks.

Atmirušas saknes dīķa pusē, slīps stumbrs, 6m augstumā sēņu augļķermeņi, daļa vainaga atmirusi, vainags noliekts uz parka pusi.

66

Populus x canescens

Pelēcīgā apse

362

20

20

Vienības iela 4A, zemes kadastra Nr. 56010022380.

Kena parks

Vietējās nozīmes dižkoks.

Stumbrs zem leņķa dīķa virzienā, stumbra pamatam abās pusēs sēru piepe, no 2 līdz 5m augstumā plašs stumbra segments, atmiris vaļējs, tā platums 60cm, vainags daļēji noārdījies, daudz sausu zaru, vainags vērsts virs dīķa.

67

Populus x canescens

Pelēcīgā apse

265

18

19

Vienības iela 4A, zemes kadastra Nr.

56010022380.

 Kena parks

Vietējās nozīmes dižkoks.

Stumbrs zem leņķa, vērsts uz Vienības ielas pusi, vainags apmierinošā stāvoklī, kaltuši zari,0,5 m augstumā trupe.

68

Populus x canescens

Pelēcīgā apse

316

14

21

Vienības iela 4A, zemes kadastra Nr.

56010022380.

Kena parks

Vietējās nozīmes dižkoks.

Vainags un stumbrs labā stāvoklī, 2m augstumā zara vietā trupe.

69

Larix x marschlinsii
(L.
x eurolepis)

Eiropas un Japānas lapegles hibrīds

210

20

10

Vienības iela 4A, zemes kadastra Nr.

56010022380.

 Kena parks

Vietējās nozīmes dižkoks.
Reta citzemju kokaugu suga.

Labā stāvoklī, 1,3m augstumā atvērta 20 cm plata rēta, aplieva dzīva. Atrodas vistuvāk Kļavu ielai.

71

Populus alba

Baltā apse

347

18

8

Vienības iela 4A, zemes kadastra Nr.

56010022380.

Kena parks

Vietējās nozīmes dižkoks

Snieglauzē nolauzta daļa vainaga, centrālie vainaga zari dzīvi. Zaru vietās trupe, putnu dobums.

72

Aesculus flava

Dzeltenā zirgkastaņa

53/43

7

5

Mežrūpnieku iela 7, zemes kadastra Nr.

56010024406

Reta citzemju kokaugu suga

Divstumbru koks labā stāvoklī. Zirgkastaņu mīnējošā kode (raibkode).

73

Aesculus flava

Dzeltenā zirgkastaņa

85

7

7

Mežrūpnieku iela 7, zemes kadastra Nr.

56010024406

Reta citzemju kokaugu suga

Divstumbru koks labā stāvoklī, mīnējošā kode.

74

Phellodendron amurense

Amūras korķakoks

0,5m augstumā 37/25

2,5

 

Mežrūpnieku iela 2A, zemes kadastra Nr.

56010020141

Reta citzemju kokaugu suga

Labā stāvoklī, stabils pieaugums.

75

Quercus robur

Parastais ozols (23 koku rinda)

163- 259

16

16

Palejas ielas sarkanajā līnijā, pie Jēkabpils pamatskolas stadiona.

Piemiņas koki skolotājiem.

Divdesmit trīs koki, nepieciešama vainagu sanitārā sakopšana, vainagos iekaltuši zari, stumbru bojājumi,. Trupes vietas.

76

Larix kaempferi

Japānas lapegle

96

12

6

Parka iela 9/13. Zemes kadastra Nr. 56010012430

Piemiņas koks skolotājiem Petrovskim un Bērziņam.

Teicamā stāvoklī.

77

Larix kaempferi

Japānas lapegle

52

12

4

Parka iela 9/13, zemes kadastra Nr. 56010012430

Piemiņas koks skolotājiem Petrovskim un Bērziņam.

Labā stāvoklī.

78

Larix kaempferi

Japānas lapegle

59

12

5

Parka iela 9/13, zemes kadastra Nr. 56010012430

Piemiņas koks skolotājiem Petrovskim un Bērziņam.

Labā stāvoklī.

79

Quercus robur

Parastais ozols

268

18

24

Parka iela 9, zemes kadastra Nr.

56010012421

Piemiņas koks 1941.g.14.jūnija represiju upuriem.

Teicamā stāvoklī,  nepieļaujami tuvu koka stumbram uzbūvēta garāža.

80

Pinus nigra

Melnā priede

196

17

20

Parka iela 9, zemes kadastra Nr. 56010012421

Valsts nozīmes dižkoks.
Reta citzemju kokaugu suga

Labā stāvoklī, stādīta 1936.gadā. Iekaltuši vainaga apakšējie vecie zari. Kopumā veselīgs koks. Laba čiekuru raža.

81

Tilia cordata

Parastā liepa

382

23

20

Daugavas iela 1, zemes kadastra Nr.

56010012930

Valsts nozīmes dižkoks.

Koks 3m augstumā dalās divos stumbros,V veida žākle, teicamā stāvoklī.

82

Tilia cordata

Parastā liepa

334

24

18

Daugavas ielas sarkanajā līnijā, zemes kadastra Nr.

56010017102.

Vietējās nozīmes dižkoks

Labā stāvoklī, 2m augstumā stumbrā metāla skava, 4m augstumā dalās divos stumbros, pamatstumbrs bojāts 1,7 līdz 2m augstumā aizaugošs plaisveida dobums un 1-1,5 m augstumā aizaugošs dobums, trupes pazīmes.

83

Tilia cordata

Parastā liepa

402

23

30

Ādamsona saliņa, zemes kadastra Nr.

56010012941

Valsts nozīmes dižkoks

Labā stāvoklī, no sakņu kakla līdz 1,6m augstumam stumbrā rēta, aplieva veidojas, 1m augstumā aizbetonēts dobums Dobumam ieteicams nodrošināt ventilāciju !!!

84

Tilia platyphyllos ‘Obliqua’

Platlapu liepas šķirne

123

17

12

Rīgas iela 209a, zemes kadastra Nr.

56010012942.

Uzvaras parks

Reta citzemju kokaugu suga (šķirne)

Labā stāvoklī, 1,6 m augstumā dobumiņš, 1,3m augstumā nekrotiski stumbra iegrimumi.

85

Pinus nigra

Melnā priede

81

6

11

Rīgas iela 209a, zemes kadastra Nr.

56010012942. Uzvaras parks

Reta citzemju kokaugu suga

Nīkuļo. Stumbrs līks, savērpts, nokaltusi galotne, sānu zars ieņēmis galotnes vietu.

87

Tilia platyphyllos ‘Grandifolia’

Platlapu liepas šķirne

236 (0,5m augstumā 223)

17

14

Rīgas iela 209a, zemes kadastra Nr.

56010012942 Uzvaras parks

Vietējas nozīmes dižkoks.

Vajag vainagā atsaiti, v veida žākle, plaisa no žākles, 1,6m augstumā dalās divos stumbros. Labā stāvoklī

88

Quercus robur

Parastais ozols

305

24

20

Pils raj.41, zemes kadastra Nr.

56010013013 Krustpils muižas parks

Ainaviskais koks

Jānozāģē 4m augstumā aizlūzis zars, iekaltuši skeletzari, nepieciešama vainaga sanitārā kopšana.

89

Tilia platyphyllos ‘Grandifolia’

Platlapu liepas šķirne

279

24

16

Pils raj.41, zemes kadastra Nr.

56010013013 Krustpils muižas parks

Vietējās nozīmes dižkoks.

Teicamā stāvoklī, 4m augstumā dalās divos stumbros.

92

Ulmus laevis

Parastā vīksna

365

27

20

Krustpils muižas parks, zemes kadastra Nr.

56010013069

Vietējas nozīmes dižkoks

Holandes slimība, pie sakņu kakla sulojošas rētas, atvērti trupes bojājumi, skrajš vainags. 2m augstumā uz nozāģētā zara virsmas sēņu augļķermeņi.

93

Larix x marschlinsii
(L. x eurolepis)

Eiropas un Japānas lapegles hibrīds

178

22

8

Krustpils muižas parks, zemes kadastra Nr.

56010013069

Reta citzemju kokaugu suga.

Sliktā stāvoklī, vienpusējs vainags

94

Pyrus pyraster

Meža bumbiere

153

14

11

Krustpils muižas parks, zemes kadastra Nr.

56010013069

Valsts nozīmes dižkoks

Audu sablīvējumi stumbra zonā. Dobums ar trupes pazīmēm. Vainags regulārs.

95

Pyrus pyraster

Meža bumbiere

134

20

12

Krustpils muižas parks, zemes kadastra Nr.

56010013069

Vietējas nozīmes dižkoks

Vainags labā stāvoklī,10 m augstumā lūzis zars, atvērta rētas vieta.

96

Betula pendula ‘Youngii’

Āra bērza šķirne

77 (0,5m augstumā 82)

4

10

Slimnīcas iela Jēkabpils 3.vidusskola

Reta citzemju kokaugu suga (šķirne)

No potējuma vietas celts uz augšu un veido nokarenu vainagu.

97

Betula pendula ‘Youngii’

Āra bērza šķirne

64 (0,5m augstumā 80)

4

8

Slimnīcas iela Jēkabpils 3.vidusskola, pie centrālās ieejas

Reta citzemju kokaugu suga (šķirne)

Savdabīgs ieaudzis stumbrā zars, kas veido osu. Labā stāvoklī.

98

Tilia cordata

Parastā liepa

221/204/174 (0,5m augstumā 396cm )

24

18

Strūves parks, zemes kadastra Nr. 56010021749

Ainaviskais koks

1-1,5 m augstumā dalās trīs stumbros, plaisas stumbrā. Vainaga daļā ieteicams uzlikt atsaites.

99

Fagus sylvatica 'Darways Purple'

Parastais dižskābardis 'Darways Purple'

16

5

2

Plosta - Brīvības ielas skvērs, zemes kadastra Nr.

56010021764

 Piemiņas koks-  Melles vāciešu biedrības dāvinājums Jēkabpilij.
Reta citzemju kokaugu suga (šķirne).

Teicamā stāvoklī, stabils pieaugums pēc beidzamās ziemas. Būvdarbu laikā apkārt norakta zeme - koks nedrīkst palikt „uz salas” pa ziemu.

100

Tilia x europaea

 
(T x vulgaris)

Holandes liepa

293

25

16

Krustpils muižas parks, zemes kadastra Nr.

56010013069

Valsts nozīmes dižkoks

Celma daļā atvases, kokam 12m augstumā divas galotnes, viena ar plašu vaļēju dobumu,  kas ieiet staru žāklē. Plaisa stumbrā, iegrimumi stumbrā.

101

Pyrus pyraster

Meža bumbiere

78/82/76/113

9

12

Rīgas iela 209a, zemes kadastra Nr.

56010012942. Uzvaras parks

Ainaviskais koks

Četrstumbru koks, stumbram (113) no sakņu kakla trupes dobums 18cm.

102

Picea abies

Parastā egle

263

30

16

Krustpils muižas parks, zemes kadastra Nr.

56010013069

Vietējas nozīmes dižkoks

Labā stāvoklī, dore zarā.

103

Abies alba

Eiropas baltegle

52

8

4

Jēkabpils pilsētas kapi. Zemes kadastra Nr.56010021216

Reta citzemju kokaugu suga.

Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Janočkina ģimenes kapavietas.

104

Abies alba

Eiropas baltegle

72

12

6

Jēkabpils pilsētas kapi. Zemes kadastra Nr.56010021216

Reta citzemju kokaugu suga.

Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Janočkina ģimenes kapavietas.

105

Abies alba

Eiropas baltegle

62

10

6

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr.

56010021216

Reta citzemju kokaugu suga.

Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Janočkina ģimenes kapavietas.

106

Abies sibirica

Sibīrijas baltegle

87

20

6

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Reta citzemju kokaugu suga.

Labā stāvoklī. Atrodas pie Ašaka Pētera kapavietas.

107

Abies sibirica

Sibīrijas baltegle

116

23

8

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējas nozīmes dižkoks.
 Reta citzemju kokaugu suga

Kokam 13m augstumā nolauzta galotne un vietā izaudzis viens no galotnes zariem. Netālu Lejiņu ģimenes kapavieta.

108

Pinus sylvestris

Parastā priede

212

24

6

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes  kadastra Nr. 56010021216

Vietējas nozīmes dižkoks

Vienpusējs vainags, snieglauzē lūzuši zari.

109

Pinus sylvestris

Parastā priede

220

18

8

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējās nozīmes dižkoks

Mežvīna stīgas uz stumbra, vainagā kalstoši zari, Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Rjazanova Fjodora kapavietas.

110

Pinus sylvestris

Parastā priede

210

18

6

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējas nozīmes dižkoks

Koks apmierinošā stāvoklī, 10m augstumā plaisveida dobums, skrajš vainags, atsegtas saknes.  Atrodas pie Martin Apmin kapavietas.

111

Pinus sylvestris

Parastā priede

234

22

8

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējas nozīmes dižkoks

Skrajš vainags, slīps stumbrs, divas galotnes. Koks labā stāvoklī. Atrodas pie Uļģu ģimenes kapavietas.

112

Pinus sylvestris

Parastā priede

222

22

8

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējas nozīmes dižkoks

Koks apmierinošā stāvoklī, 12m augstumā sadalās trīs galotnēs, viena nolūzusi.

113

Pinus sylvestris

Parastā priede

219

25

10

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējas nozīmes dižkoks

Lūzuši zari snieglauzē,12m augstumā dalās divās galotnēs. Atrodas pie Bunneres Vandas kapavietas.

114

Pinus sylvestris

Parastā priede

223

23

10

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējas nozīmes dižkoks

Labā stāvoklī, 1m augstumā sveķojoša rēta stumbrā. Atrodas blakus Otrā pasaules kara krievu armijas Brāļu kapiem.

115

Pinus sylvestris

Parastā priede

211

22

12

Jēkabpils pilsētas kapi, kadastra Nr. 56010021216

Vietējas nozīmes dižkoks

Iekalstoši skeletzari vainagā, koks labā stāvoklī. Netālu Jepiševa Pētera kapavieta.

116

Pinus sylvestris

Parastā priede

248

22

10

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējas nozīmes dižkoks

Labā stāvoklī, 10m augstumā stumbrā māzerveida izaugumi, sausi apakšējie skeletzari. Atrodas pie Razuvajevu ģimenes kapavietas.

117

Pinus sylvestris f. annulata

Parastās priedes forma

184

27

6

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Reta vietējās kokaugu sugas forma.

Šai parastās priedes formai raksturīgi gredzenveidīgi mizas atslāņojumi.  Atrodas pie Keišu ģimenes  kapavietas.

118

Quercus robur

Parastais ozols (Stimbānsalas ozols)

460

12

10

Mazā Daugavsala (Stimbānsala). Zemes kadastra Nr.

56010013116

Valsts nozīmes dižkoks

Noārdījies vainags, dzīvi trīs skeletzari. Stumbrā plaši atvērti dobumi. Uz stumbra 5m augstumā sēņu augļķermeņi. Pie pamatnes jeb celma daļā stumbrs ir vesels. Blakus aug vairāki jauni ozoli, lielākie no tiem sasnieguši 6 un 8m augstumu.

119

Thuja occidentalis

Rietumu tūja

108

18

6

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējās nozīmes dižkoks

Kokam bojātas atsegtas saknes. Atrodas netālu no Ošu ģimenes kapavietas.

120

Thuja occidentalis

Rietumu tūja

109

18

4

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējās nozīmes dižkoks

Priede nomāc tūju. Divstumbru koks labā stāvoklī. Atrodas pie Butānes Mildas  kapavietas.

121

Thuja occidentalis

Rietumu tūja

100/102

16

6

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējās nozīmes dižkoks

Vainagam spēcīgi izgriezti zari, sēklojās galotnes zari. Atrodas pie Strada Viļa kapavietas.

122

Thuja occidentalis

Rietumu tūja

102

16

4

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr.

56010021216

Vietējās nozīmes dižkoks

Vainagam spēcīgi izgriezti zari. Atrodas pie Strada Viļa kapavietas.

123

Thuja occidentalis

Rietumu tūja

101

18

4

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Vietējās nozīmes dižkoks

Labā stāvoklī.

124

Thuja occidentalis

Rietumu tūja

158

15

6

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr.

56010021216

Valsts nozīmes dižkoks

4m augstumā sadalās trīs stumbros. Atrodas pie Brauna Jāņa kapavietas.

125

Thuja x plicatoides 'Semperaurea'

Milzveida tūjas šķirne

85

16

10

Jēkabpils pilsētas kapi, zemes kadastra Nr. 56010021216

Reta citzemju kokaugu suga.

Veselīgs koks. Atsegtas saknes. Netālu no Lazdiņa Pētera kapavietas.

126

Tilia cordata

Parastā liepa

400

14

16

Dzirnavu dīķis. Zemes kadastra Nr.

6010013071. Donaviņas upes aizsargjoslā

Valsts nozīmes dižkoks

Divstumbru koks, viens no stumbriem izdedzināts un nolūzis apmēram 5m augstumā. Dzīvajam stumbram izdedzināts dobums, taču stumbrs ar relatīvi kuplu vainagu un dzīvotspējīgs.

127

Tilia cordata

Parastā liepa (50 koku rinda)

113 - 209

20

16

Pelītes iela sarkanās līnijas, Stadiona pusē.

Piemiņas koki (ainaviska 50 koku rinda)

Koki labā stāvoklī, ir trupes dobumi, atkalstoši zari, plaisas, rētas, V veida žākles. 

Izmaiņu datums 12.09.2013. 11:32