04.12.2020. P1_Sludinajums_962450

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu Auseklīša ielā 23, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 002 4504. Izsoles sākumcena EUR 6100.00; nodrošinājums – EUR 610.00; izsoles solis – EUR 100.00.

Izsoles sākums – 15.01.2021., izsoles noslēgums – 15.02.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.02.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām: