Reorganizējot Jēkabpils bāriņtiesu, Aknīstes novada bāriņtiesu, Jēkabpils novada bāriņtiesu, Krustpils novada bāriņtiesu, Salas novada bāriņtiesu un Viesītes novada bāriņtiesu ar 01.11.2021. darbu uzsāk jauna iestāde:

Jēkabpils novada bāriņtiesa

barintiesa [at] jekabpils.lv

Ievērojot valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un VBTAI sniegtos metodiskos norādījumus, informējam par Jēkabpils novada Bāriņtiesas darbības organizēšanu:

  1. Pakalpojumi klātienē saņemami pēc iepriekšēja pieraksta un tikai tad, ja tos nav iespējams saņemt attālināti.
  2. Personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, nav tiesību saņemt bāriņtiesas pakalpojumu klātienē.
  3. Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājā, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no bāriņtiesas, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu, ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku.
  4. Saņemot pakalpojumu klātienē, ir jāievēro divu metru distancēšanos, roku higiēnu un respiratorās higiēnas nosacījumus.
  5. Saņemot pakalpojumu klātienē persona apliecina, ka ir iepazinusies ar augstāk norādīto informāciju.

Par iepriekš minēto pienākumu nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

gusare ina

Ina Gusāre

Bāriņtiesas priekšsēdētāja - Brīvības iela 45, Jēkabpils
barintiesa [at] jekabpils.lv

Inga Navenicka

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece, komisijas locekle - Teritorija: Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads
inga.navenicka [at] jekabpils.lv

Kristīne Graudiņa

Bāriņtiesas sekretāre
barintiesa [at] jekabpils.lv

Inese Vilcāne

Lietvede - Brīvības iela 45, Jēkabpils
inese.vilcane [at] jekabpils.lv

Maija Meldere

Bāriņtiesas locekle - Teritorija: Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads
maija.meldere [at] jekabpils.lv

Dace Ozola-Ozoliņa

Bāriņtiesas locekle - Teritorija: Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads
dace.ozola-ozolina [at] jekabpils.lv

Aļona Vaņuhova

Bāriņtiesas locekle - Teritorija: Kūku, Mežāres, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads
-
alona.vanuhova [at] jekabpils.lv
atrodas ilgstošā prombūtnē

Dace Telšinska

Bāriņtiesas locekle - Teritorija: Atašienes, Variešu, Krustpils pagasts, Jēkabpils novads
dace.telsinska [at] jekabpils.lv

Aija Dronka

Bāriņtiesas locekle - Teritorija: Aknīste, Jēkabpils novads
aija.dronka [at] jekabpils.lv

Jeļena Jefimova

Bāriņtiesas locekle - Teritorija: Sala, Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads
jelena.jefimova [at] jekabpils.lv

Alita Kuzņecova

Bāriņtiesas locekle - Teritorija: Elkšņu, Rubenes pagasts, Aknīste, Jēkabpils novads
alita.kuznecova [at] jekabpils.lv

Sandra Ziediņa

Bāriņtiesas locekle - Teritorija: Ābeļu, Dignājas un Zasas pagasts, Jēkabpils novads
sandra.ziedina [at] jekabpils.lv

Aina Liepa

Bāriņtiesas locekle - Teritorija: Kalna un Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads
aina.liepa [at] jekabpils.lv

Lita Šteinarte

Bāriņtiesas locekle - Teritorija: Viesīte, Saukas pagasts, Jēkabpils novads
lita.steinarte [at] jekabpils.lv