Kontakti

viduslatvija [at] lad.gov.lv

Atrašanās vieta

Jēkabpils, Rīgas iela 111, LV-5202

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

Atbilstoši savai kompetencei LAD administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai - pieņem un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli.

Mājas lapa: www.lad.gov.lv

Papildu pieņemšanas vieta (sektors): Madona, Saieta laukums 2A, 3.stāvs, tālr. +371 67095000 .
Teritorija: Jēkabpils, Madonas un Varakļānu novadi, Jēkabpils.