Kontakti

vm [at] selija.vmd.gov.lv

Atrašanās vieta

Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201

Valsts meža dienests ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

Valsts meža dienesta galvenās funkcijas ir uzraudzīt meža apsaimniekošanu, izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu; pārtraukt un novērst meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus; piedalīties valsts meža politikas izstrādē un ieviešanā; piedalīties Eiropas Savienības lauksaimniecības garantiju un virzības fonda lauku attīstības atbalsta pasākumu izstrādē un ieviešanā.

Mājas lapa: www.vmd.gov.lv

Jēkabpils mežniecība
Adrese: Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: +371 65233226
E-pasts: jekabpils.meznieciba@selija.vmd.gov.lv