Publikācijas datums:
JPP 2017/01
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Jēkabpils autobusu parks"