Publikācijas datums:
JPP 2016/30
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
AS "VIADA Baltija"