Publikācijas datums:
JPP 2016/29
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
ZS"AVOTIŅI",SIA"CARAMEL",SIA"MARGRET",SIA"JTES",SIA"Krustpils ceļavējš",SIA"LUIIZE",SIA"EVITS",SIA"Il-Vi-Do"