Publikācijas datums:
JPP 2013/70
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
AS "Balti Bussi Grupp"