Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS' AS
Pasūtītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss