Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Projekts EAE' SIA
Pasūtītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Līguma termiņš
Laika periods
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss