Publikācijas datums:
JPP 2016/34
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Jēkabpils PMK"