Publikācijas datums:
JPP 2013/68
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jēkabpils ceļu rajons