Informācija par kapusvētkiem Jēkabpils un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās

Informācija par kapusvētkiem Jēkabpils un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās

Kapusvētki 2020.g.
Jēkabpils un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās

13. jūnijā Leimaņu pagasta kapos plkst. 15.00
14. jūnijā Auzānu kapos plkst. 15.00
14. jūnijā Dzelznavas kapos plkst. 16.00
28. jūnijā Ābeļu kapos plkst. 15.00
28. jūnijā Nagļu kapos plkst. 16.00
5. jūlijā Jēkabpils Pilsētas kapos plkst. 12.00
19. jūlijā Biržu kapos plkst. 15.00
26. jūlijā Zasas kapos plkst. 15.00
2. augustā Meņķa kapos plkst. 15.00
_______________________________________

Kapusvētki 2020.g.
Viesītes Romas katoļu draudzes kapsētās

7. jūnijā
Plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem baznīcā
Plkst. 15:00 Dievkalpojums Viesītes Jaunos kapos

21. jūnijā
Plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem baznīcā
Plkst. 15:00 Dievkalpojums Cīrulīšu  kapos

Viktors Siļčonoks
Jēkabpils, Viesītes un Zasas Romas katoļu draudžu prāvests