Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps apseko Viestura ielas projektu

Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps apseko Viestura ielas projektu

Vakar, 11.jūnijā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps  kopā ar  SIA “RERE VIDE” būvdarbu vadītāju Edgaru Štālu, projekta būvuzraugu Ingusu Asarīti, Pilsētvides departamenta vadītāju Raitu Sirmoviču un mediju pārstāvjiem apsekoja Viestura ielas būvdarbu gaitu. Darbi notiek projektā “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana”.

Kopā ar atbildīgajiem speciālistiem domes priekšsēdētājs A. Kraps novērtēja projekta pašreizējo darbu norisi, to kvalitāti, kā arī atbildēja uz mediju interesējošiem jautājumiem.

Uzsākot objekta apsekošanu, domes priekšsēdētājs A.Kraps informēja: “Šis objekts būvniekam ir gana liels izaicinājums, galvenokārt komunikāciju izbūves dēļ un attiecīgi prasīs aktīvu būvnieka iesaisti sadarbībai ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Projekta ieviešanas rezultātā būtiski palielināsies automašīnu stāvvietu skaits Viestura un Viesītes ielu krustojumā, tādējādi atvieglojot klientu plūsmas organizāciju pie lielākajiem uzņēmumiem.
Šobrīd, apsekojot objektu, pārliecinājos, ka mans uzstādījums būvniekam ir skaidrs - līdz 1.septembrim Jaunās ielas un Viestura ielas krustojumam ir jābūt sakārtotam, lai atsākoties skolas gaitām šajā posmā varētu pārvietoties sabiedriskai transports. Lai par darba procesu pārliecinātos atkārtoti, plānoju šo objektu apmeklēt jau jūlija beigās.”

Kā skaidroja būvdarbu vadītāju E. Štāls šobrīd ir izbūvēts vairāk kā 200m ūdensvada, vairāki kanalizācijas pievadi no Viesītes un Nameja ielas puses, Viesītes ielā iesākts izbūvēt stāvlaukumus, kā arī konstrukcijas ietvēm. No Nameja ielas līdz Viestura ielai komunikācijas netiks izbūvētas, bet gan nomainīts esošais segums. Jūlija beigās Viestura ielā plānots ieklāt šķembu segumu, kad tā pamazām varētu tik atklāta satiksmei. Tuvākajā laikā projektā turpināsies  lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve un pēc Jāņiem ielas apgaismojuma izbūve. Jūlija sākumā no Viestur ielas līdz Zemgales iela atsāksies transporta kustība.

Apskates laikā būvuzraugs I. Asarītis informēja, ka pirms projekta uzsākšanas tika pasekotas dzīvojamās mājās, to kāpņutelpas, lai, beidzoties būvdarbiem, varētu konstatēt vai projekts nav ietekmējis apkārtējo ēku stāvokli.

Informācijai:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020. gada 19. martā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/020 “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas apkārtnē esošo teritoriju revitalizācija, atjaunojot degradētās teritorijas atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēti Viestura ielas un Draudzības alejas posmi, veikti Jaunās ielas posma atjaunošanas būvdarbi. Būvdarbu gaitā tiks veikti arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves darbi, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, ielas apgaismojuma izbūve, pašvaldības videonovērošanas sistēmas izbūve un inženiertīklu aizsardzības darbi.

Projekta īstenošanas laiks no 19.03.2020 līdz 18.10.2022.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 498 514,11 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 3 423 854,06 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 407 647,24 EUR, Valsts budžeta dotācija – 489 712,66 EUR, pašvaldības finansējums – 1 526 494,16 EUR. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 74 660,05 EUR.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa