Uzņēmējiem
LTRK

"Darba laika uzskaites un organizācijas problēmjautājumi, darba samaksa un ieturējumi.

05. aprīlī, plkst. 10:00-12:30

Vebinārs Zoom platformā

 

Vebinars_JELGAVA_3_v1-02-01-01.jpg

 

Joprojām savu aktualitāti ir saglabājis jautājums par darba laika organizēšanu, kādu darba laika organizēšanas veidu izvēlēties Darba devējam. Vebinārā tiks izskatīti iespējamie varianti darba laika organizēšanai. Darba samaksas jautājumā analizēs jēdzienu “ norma”, un daudz citus jautājumus par ieturējumiem un pieļautajām kļūdām veicot ieturējumus.

 

SATURS

1.     Darba laiks un raksturīgākie darba laika organizācijas veidi :

1.1. Normālais darba laiks;

1.2. Nepilnais darba laiks;

1.3. Summētais darba laika organizācijas veids;

1.4. Maiņu darbs;

1.5. Problēmsituācijas un to risinājums darba laika organizēšanā;

2. Darba samaksa sastāvdaļas:
2.1. kādas izmaksu sastāvdaļas ietvertas darba samaksā;
2.2. kas ir “ cita atlīdzība” ?
2.2. mēnešalga un stundas tarifa likme; vai tie saistīti ar noteiktu darba laika organizāciju;
2.2. kādos gadījumos piemērojami akorda algas nosacījumi un kā tie noformējami; ko nozīmē norma.

3. Ieturējumi no darba samaksas:
3.1. sakarā ar darba devēja atprasījuma tiesībām;
3.2. sakarā ar darba devējam radītajiem zaudējumiem;
3.3. tiesu prakses atziņas zaudējumu atgūšanā

4. Atbildes uz jautājumiem.

Lūgums  dalībniekiem iesūtīt aktuālos jautājumus iepriekš uz e pastu aija@abkbirojs.lv

 

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos.

Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās.  Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām.

Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

 

Semināra maksa:

LTRK biedriem EUR 25.00 + PVN.

Uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, dalība EUR 40.00 + PVN.

Reģistrācija līdz 03.04. 2022.jelgava@ltrk.lv