Jēkabpils novads vēlēšanas
vēlēšanas

Balsošanas dokuments 14. Saeimas vēlēšanās ir derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts, un principa “viens vēlētājs – viena balss” nodrošināšanai tiks lietots elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

14. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņi Jēkabpils novadā:

Iecirkņa numurs

Nosaukums

Adrese

Nr. 484

 

JĒKABPILS SPORTA HALLE

 

Brīvības iela 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Nr. 486

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA

Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Nr. 487

 

JĒKABPILS SPORTA NAMS

 

Brīvības iela 2J, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Nr. 488

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLA (STRUKTŪRVIENĪBA RĪGAS IELA)

Rīgas iela 200, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Nr. 489

 

JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA

 

Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Nr. 490

 

JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA

 

Jaunā iela 44, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Nr. 491

 

TIESLIETU ADMINISTRATĪVĀ CENTRA ĒKA

Neretas iela 39, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Nr. 492

 

KRUSTPILS PAMATSKOLA

 

Madonas iela 48, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Nr. 493

 

AKNĪSTES PILSĒTAS UN PAGASTA PĀRVALDE

Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils novads

Nr. 494

 

VIESĪTES KULTŪRAS CENTRS “SĒLIJA”

Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads

Nr. 495

 

ASARES PAGASTA PĀRVALDE

 

"Vecmuiža", Asare, Asares pag., Jēkabpils novads

Nr. 496

 

ATAŠIENES PAGASTA PĀRVALDE

 

Liepu iela 14A, Atašiene, Atašienes pag., Jēkabpils novads

Nr. 497

 

ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE

 

Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

Nr. 498

 

DIGNĀJAS PAMATSKOLA

 

"Dignājas skola", Dignājas pag., Jēkabpils novads

Nr. 499

 

DUNAVAS PAMATSKOLA

 

"Dunavas Skola", Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils novads

Nr. 500

 

ELKŠŅU PAGASTA PĀRVALDE

 

"Pagastmāja", Elkšņi, Elkšņu pag., Jēkabpils novads

Nr. 501

 

GĀRSENES TAUTAS NAMS

 

"Akācijas", Gārsene, Gārsenes pag., Jēkabpils novads

Nr. 502

 

KALNA PAGASTA PĀRVALDE

 

"Atvari", Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils novads

Nr. 503

 

KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE

 

"Daugavieši", Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils novads

Nr. 504

 

ZĪLĀNU TAUTAS NAMS

 

Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils novads

Nr. 505

 

LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE

 

"Mežgale", Mežgale, Leimaņu pag., Jēkabpils novads

Nr. 506

 

MEŽĀRES TAUTAS NAMS

 

"Druvasnieki 16a", Mežāre, Mežāres pag., Jēkabpils novads

Nr. 507

 

RITES PAGASTA PĀRVALDE

 

"Pagastmāja", Rites pag., Jēkabpils novads

Nr. 508

 

RUBENES PAGASTA PĀRVALDE

 

"Svīres", Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils novads

Nr. 511

 

SALAS TAUTAS NAMS

 

Skolas iela 2, Sala, Salas pag., Jēkabpils novads

Nr. 512

 

BIRŽU TAUTAS NAMS

 

Biržu iela 11, Birži, Salas pag., Jēkabpils novads

Nr. 513

 

SAUKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

"Pagastmāja", Lone, Saukas pag., Jēkabpils novads

Nr. 514

 

SĒLPILS TAUTAS NAMS

 

Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pag., Jēkabpils novads

Nr. 515

 

VARIEŠU KULTŪRAS NAMS

 

"Variešu kultūras nams", Varieši, Variešu pag., Jēkabpils novads

Nr. 516

 

VĪPES PAGASTA PĀRVALDE

 

"Neretas 6", Vīpe, Vīpes pag., Jēkabpils novads.

Nr. 517

 

ZASAS TAUTAS NAMS

 

Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads

!!! Atgādinām, ka vēlētāji Latvijā, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās.

! Iespēja balsot atrašanās vietā ir pieejama tikai vēlētājiem Latvijas teritorijā!

Kā var pieteikties?

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta IESNIEGUMS kas no 26. septembra līdz 1. oktobrim jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vispārējās vēlēšanu dienas ir šāds:

26.septembrī (pirmdienā) — no plkst. 17.00 līdz 20.00,

27.septembrī (otrdienā) — no plkst. 8.00 līdz 11.00,

28.septembrī (trešdienā) — no plkst.17.00 līdz 20.00,

29.septembrī (ceturtdienā) — no plkst. 9.00 līdz 12.00,

30.septembrī (piektdienā) — no 10.00 līdz 16.00.

Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

Iesnieguma veidlapa pieejama CVK mājas lapā, sadaļā - Balsošana vēlētāja atrašanās vietā (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas/balsosana-veletaja-atrasanas-vieta). Tāpat iesnieguma veidlapa pieejama pašvaldības klientu apkalpošanas vietās un vēlēšanu iecirkņu komisijās (to darba laikā).

Iesniegumu var iesniegt vai nosūtīt arī Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijai (Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201) vai e-pastā jvk@jekabpils.lv. Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu!

Vairāk aktuālās informācijas par 14. Saeimas vēlēšanām aicinām skatīt: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas