Jēkabpils novads Sabiedrība
foto

Sasaukta ārkārtas Jēkabpils novada domes sēdi 2022. gada 11. augustā plkst. 12:00 (sēdes norise - Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, klātienē piedalās domes deputāti, komisijas sekretārs, vecākais datortīkla administrators, datorsistēmu un datortīklu  administrators; pārējie dalībnieki un interesenti pieslēdzas attālināti Microsoft Teams platformā).

Ārkārtas domes sēdes darba kārtības jautājumi:

1.   Nr.692 "Par Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktoru"

2.   Nr.693 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr.460 “Par naudas balvām par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā”"

3.   Nr.694 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (budžeta grozījumi)

4.   Nr.695 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumā Nr.190 “Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi”"

5.   Nr.696 "Par grozījumiem Jēkabpils novada dome 24.04.2022. lēmumā Nr.374 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs”"

6.   Nr.697 "Par grozījumu Jēkabpils novada dome 28.04.2022. lēmumā Nr.372 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils sporta centrā""

7.   Nr.698 "Par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam"