Jēkabpils ūdens

SIA “Jēkabpils ūdens” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", laika periodā no šī gada 18. septembra līdz 22. septembrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmas hlorēšana.

Lūgums visiem Jēkabpils pilsētas un Ābeļu pagasta Brodu ciema patērētājiem ūdens dezinfekcijas periodā uzturā lietot tikai vārītu ūdeni. Tālrunis uzziņām: 29992138.