Ugunsdzēsēju mašīna mežā

Valsts meža dienests  ar 23. septembri atceļ meža ugunsnedrošo laikposmu visā valsts teritorijā, kas bija spēkā no 1. maija. Šogad reģistrēti un dzēsti 643 meža ugunsgrēki, tajos izdeguši 636 ha meža zemes, kas ir vairāk nekā trīs iepriekšējos gados.

No kopējās 636 ha uguns skartās platības jaunaudzes sastāda 114 ha, bet 368 ha platībā degušas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Vislielākais meža ugunsgrēku skaits, līdzīgi kā iepriekšējos gados, reģistrēts Rīgas reģionālās virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā. Tur dzēsti 290 meža ugunsgrēki, kas ir gandrīz puse no kopējā meža ugunsgrēku skaita valstī; tajos izdeguši 495 ha meža zemes.

“Nemainīgi biežākais meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni, kas sastāda vairāk nekā 80% no kopējā meža ugunsgrēku skaita. Diemžēl vēl joprojām daļa meža ugunsgrēku izceļas ļaunprātīgas dedzināšanas rezultātā, šogad tādi gadījumi bijuši 47 reizes, no tiem Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā 39 ugunsgrēki. 17 reizes meža ugunsgrēki izcēlušies zibens spēriena rezultātā,” informē Valsts meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks meža ugunsapsardzības jautājumos Zigmunds Jaunķiķis.

Tāpat šogad ir pārsniegts pēdējos trīs gados reģistrētais izdegušās meža platības apjoms gada griezumā. 2022. gadā kopumā dzēsts 391 meža ugunsgrēks 221 ha platībā, 2021. gadā 466 meža ugunsgrēkos dzēsta 505 ha liela meža teritorija, bet 2020. gadā 581 meža ugunsgrēkā izdega 528 ha meža zemes.

Ugunsnedrošā laikposma sākumu un beigas ik gadu nosaka Valsts meža dienests, ņemot vērā laikapstākļus. Iestājoties lietainākam un vēsākam laikam, samazinās arī ugunsgrēka izcelšanās un izplatīšanās iespēja mežā. Ugunsnedrošajā laikposmā spēkā ir vairāki ierobežojumi, piemēram, ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem nedrīkst braukt pa mežu un purvu ārpus ceļiem, kurināt ugunskurus ārpus tam paredzētām vietām.

“Tomēr iedzīvotājiem der atcerēties, ka joprojām ir spēkā Ugunsdrošības noteikumi, kas aizliedz mežā dedzināt atkritumus; dedzināt ciršana atlikumus vai kurināt ugunskuru tuvāk par diviem metriem no augošiem kokiem vai vietās, kur kūdras slānis ir biezāks par 0,15 metriem. Tāpat aizliegts ugunskuru atstāt bez uzraudzības, aiziet, kad tas nav pilnībā nodzēsts; kā arī veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku,” brīdina Z. Jaunķikis.

Valsts meža dienests izsaka pateicību sadarbības partneriem – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem, AS „Latvijas valsts meži”, SIA „Rīgas meži”, kā arī iedzīvotājiem, kas ar savu tehniku ir snieguši atbalstu meža ugunsgrēku likvidēšanā.

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.