Uzņēmējiem
LTRK

LTRK Zemgales reģiona nodaļa aicina uzņēmējus 23. februārī piedalīties online diskusijā par vidēja un ilgtermiņa aktivitātēm, kas palīdzētu stabilizēt enerģētikas jomu Latvijā, veidotu labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi un ļautu turpmāk izvairīties no līdzīgiem ekonomikas satricinājumiem.

 

LTRK Zemgales reģiona padomes sēde un diskusija par enerģētikas krīzes risināšanu un novēršanu nākotnē.

 

2022. gads ir iesācies ar dažādiem notikumiem, kas ietekmē visus uzņēmumus visās nozarēs. Papildu Covid-19 pandēmijas radītajām sekām un ekonomikas satricinājumiem, uzņēmējiem nākas saskarties ar strauji pieaugušajām energoresursu cenām un to izraisīto enerģētikas krīzi, kā arī darbaspēka problēmām. LTRK Zemgales padomes sēdes ietvaros diskutēs par šiem un citiem aktuālajiem jautājumiem.

Uz diskusiju ir uzaicināts Kaspars Osis, "RCG Lighthouse" valdes priekšsēdētājs,  EM atbildīgās amatpersonas un citi energonozares eksperti.

 

Reģistrācija: https://ieej.lv/Txnyl