Jēkabpils novads Vide Informācija presei
Radžu ūdenskrātuve Jēkabpilī

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 16. maijā Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, norisinājās Zilā Karoga pasniegšanas un sezonas atklāšanas pasākums klātienē. Divpadsmit labākās Latvijas peldvietas un viena jahtu osta arī 2022. gada sezonā ir saglabājušas tiesības pacelt Zilo Karogu – pasaulē populārāko un atzītāko tūrisma ekosertifikātu.
Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas Saimniecības vadītāja Elita Vaniņa pēc pasākuma informēja, ka tiesības pacelt Zilo Karogu saglabājusi arī Radžu ūdenskrātuve, Jēkabpilī. Līdz ar to, tā būs jau 13. Zilā Karoga sezona pēc kārtas Radžu ūdenskrātuvē.

Jēkabpilī, Radžu ūdenskrātuves peldvietā, Zilais Karogs tiks pacelts 27. maijā plkst.15.00.

Pasākumā Rīgā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), aicināto pašvaldību un ZK žūrijas institūciju, kā arī Vides izglītības fonda (FEE Latvia) un Ecological Initiative (FEE Ukraine) pārstāvji.

Zilais Karogs šogad piešķirts šādām peldvietām Latvijā: Liepājas pilsētas Dienvidrietumu peldvieta, Liepājas pilsētas Peldvieta pie Stadiona, Liepājas pilsētas Beberliņu peldvieta, Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvieta, Rīgas pilsētas Vecāķu peldvieta, Daugavpils pilsētas peldvieta Stropu Vilnis, Daugavpils pilsētas Stropu ezera peldvieta, Ventspils pilsētas pludmale, Jēkabpils novada Radžu ūdenskrātuves peldvieta, Kuldīgas novada Mārtiņsalas peldvieta, Limbažu novada Lielezera peldvieta un Saulkrastu novada Centra peldvieta. Zilais Karogs plīvos arī vienā Latvijas jahtu ostā – Liepājā, LSEZ jahtu ostā Liepāja Marina.

Zilā Karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu un piekrastes apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, šādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Programmu īsteno starptautiskā organizācija FEE International, ko Latvijā pārstāv nodibinājums Vides izglītības fonds. Programma Latvijā tiek īstenota sadarbībā ar VARAM un piekrastes aizsardzībā ieinteresētajām pašvaldībām un institūcijām.

 

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa