Jēkabpils novada pašvaldības ēka

28.feburārī plkst. 10:00, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī notiks domes sēde. Izskatāmie jautājumi:

1.   Par darba kārtību

2.   Nr.189 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (2023. gada budžets)

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs  Raivis Ragainis

Ivanova 27807841