Informācija presei Asares pagasts
Ielūgums uz Asares karoga pacelšanu

Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” un Asares pagasta aicina uz svinīgu Sēlijas karoga pacelšanu Asares
debesīs un Asares kopienas identitātes zīmes atklāšanu 2023. gada 30. septembrī pulksten 11.00!

PROGRAMMA:

• Karoga pacelšana, zīmes atklāšana un uzrunas;

• Sēlijas karoga un kopienas zīmes skaidrojums. Ieskats Sēlijas
vēsturē;

• Sēlijas un Latvijas tautas melodijas spēlē “Skaņumājas
muzikanti”.Projektu "Sēlijas karogs Asares debesīs" īsteno biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”” ar Jēkabpils novada
pašvaldības finansiālu atbalstu.Kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas”
Sabiedrisko attiecību speciālists
Jānis Dzimtais