Nodarbinātība Izglītība
Persona spilgtā vestē rauj ārā nezāles

Arī šogad, sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, skolēnu vasaras brīvlaikā tiks realizēts aktīvais nodarbinātības pasākums “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pieteikties var personas, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu un nav vecākas par 20 gadiem, deklarētas Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Jēkabpils pilsētā skolēni tiks nodarbināti abos pilsētas krastos parku, skvēru, Zilā karoga pludmales, Mežaparka, pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas sakopšanas darbos, Jēkabpils novada teritorijā - pagastu un mazpilsētu  labiekārtošanas darbos.

Skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt labiekārtošanas darbos Jēkabpils pilsētā, būs iespēja pieteikties dalībai pasākumā 04.03.2024. no plkst. 16.00 līdz 19.00 Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu.

Skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt labiekārtošanas darbos Jēkabpils novada pagastu un Aknīstes, Viesītes teritorijās, būs iespēja pieteikties dalībai pasākumā 05.03.2024. no plkst. 16.00 līdz 19.00, Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, elektroniski aizpildot anketu.

Pieteikšanās saite tiks ievietota www.jekabpils.lv mājas lapā pieteikšanās dienā un būs aktīva norādītajos laikos.

Noteikumi: