Attēls 1

Lai veicinātu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida paradumu ieviešanu sabiedrības ikdienā, šī gada 28.aprīlī no plkst. 16:00 līdz 18:00 notiks bezmaksas tiešsaistes lekcija “Regulāru fizisko aktivitāšu ieguvumi”, kura notiks lekciju ciklā pieaugušajiem par veselīgu dzīvesveidu projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (ID Nr. 9.2.4.2/16/I/049).

Fizisko aktivitāšu trūkums tiek atzīts kā viens no galvenajiem patstāvīgiem riska faktoriem hronisku neinfekcijas slimību attīstībā, kas izraisa aptuveni 3,5 % dažāda veida slimības un līdz pat 10% nāves gadījumu Eiropā.

Cilvēka ķermenis ir radīts kustībām, tādēļ vislabāk jūtamies tad, kad regulāri izkustamies. Jo vairāk laika veltām fiziskajām aktivitātēm, jo lielāks būs ieguvums veselībai. Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka nekad nav par vēlu - arī senioru vecumā fiziskās aktivitātes salīdzinoši īsā laikā var uzlabot labsajūtu un veselību.

Lekcijas mērķis - veicināt izpratni un sniegt zināšanas par šādām tēmām:

- Fiziskās aktivitātes kā veselīga dzīvesveida pamats.
- Ar ko sākt, ja ikdienā nav bijušas regulāras fiziskās aktivitātes.
- Kā netraumēt sevi un gūt pozitīvus rezultātus nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm.
- Kādas ir problēmas, kas ietekmē vingrojumus un fiziskās aktivitātes kopumā.
- Vai fiziskās aktivitātes aizkavē slimību izplatīšanos.
- Fiziskās aktivitātes kā rehabilitācijas veids.
- Kādi ir ieguvumi nākotnē, ja fiziskās aktivitātes ir regulāra dienas režīma sastāvdaļa. 
- Lekcijā tiks apskatīti dažādi statistikas dati, kā arī tiks sniegti noderīgi padomi ar praktiskiem piemēriem fizisko aktivitāšu ieviešanai ikdienā.

Lektore - sertificēta tehniskā ortopēde Līga Beinaroviča.

Lekcijai aicinām pieteikties līdz 27.aprīlim aizpildot anketu, kas pieejama - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ2YKqc5U8MRqHwETZ04x5HMRD3eiW1MmmGkIs0m4YG-ioqw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Gita Elksnīte, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja.

Savukārt šī gada 21.maijā plkst. 16:00 tiek organizēta bezmaksas lekcija “Stress un veselība”. Lekcija notiks informatīva pasākuma par garīgo veselību “NODERĪGO pa/DOMU APMAIŅA” ietvaros projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049).

Vairāk par pasākumiem www.jekabpils.lv sadaļā Sabiedrība – Veselība.

Informāciju sagatavoja Ž.Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.