Atver sirdi Zemgalē

Projekta ietvaros izvērtētajiem dalībniekiem, lai uzsāktu vai turpinātu saņemt projekta “Atver sirdi Zemgalē” apmaksātus Individuālajā atbalsta plānā iekļautos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, aicinām vērsties Jēkabpils novada Sociālajā dienestā (Jaunajā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201:  e-pasts: sd@jekabpils.lv; kontaktpersona Sociālā darbiniece Edīte Mežaraupe tālr. +371 65207091, +371 22334077, e-pasts: edite.mezaraupe@jekabpils.lv ar atbilstošu iesniegumu.

Vēlamies arī informēt, ka projektā iesaistītajiem dalībniekiem ir mainīti vairāku pakalpojumu saņemšanas nosacījumi:

1. Sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kam ir VDEĀVK atzinums par īpašu kopšanu:

līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) ne vairāk kā 200 stundas kalendāra mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru, tai skaitā (kā arī gadījumos, kad vecāks nestrādā) ne vairāk kā 40 stundas kalendāra mēnesī saturīgai brīvā laika pavadīšanai;

no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot)  - līdz 80 stundām kalendāra mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru,  tai skaitā (kā arī gadījumos, kad vecāks nestrādā) -  ne vairāk kā 40 stundas kalendāra mēnesī saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

2.  Dienas aprūpes centra pakalpojuma segšanai bērniem ar FT  ir atcelts izmaksu apjoma ierobežojums.

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar FT ir atcelts 100 reižu skaita ierobežojums un turpmāk ir iespēja saņemt pakalpojumus, kas nepieciešami bērna veselības un sociālā stāvokļa uzlabošanai un ir norādīti atbalsta plānā,  neierobežotā daudzumā.

4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērnu ar FT vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem ir atcelts 40 reižu skaits un turpmāk ir iespēja saņemt pakalpojumus neierobežotā daudzumā. Turklāt vairs nav noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma specifika, kas nozīmē, ka var izvēlēties veselības stāvoklim nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, piemēram, mākslas, mūzikas terapiju, psihologu, fizioterapiju u.c, kas noteikti atbalsta plānā.

 

5. Projektā iesaistītie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) var saņemt neierobežotu skaitu psihologa konsultācijas un citu speciālistu (fizioterapeita, ergoterapeita, mākslas terapeita, sociālā darbinieka u.c.)  konsultācijas un individuālo atbalstu, kā arī atbalsta grupu un grupu nodarbības. Visi pakalpojumu skaita ierobežojumi ir atcelti un pakalpojumi pieejami neatkarīgi no iepriekš saņemtā atbalsta reižu skaita un specifikas.

Vēršam uzmanību, ka projektā apmaksātus pakalpojumus varēs saņemt līdz 31.08.2023., tāpēc lūgums neatlikt pakalpojumu saņemšanu uz vēlāku laiku.

Lai pakalpojumu saņemtu ir jāgriežas sava novada sociālā dienesta nodaļā.

Zemgales deinstitucionalizācijas plāna ietvaros Jēkabpils pašvaldībā tika izveidoti un darbību uzsākuši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi - šajā pavasarī durvis vēris Dienas aprūpes centrs “Rosme”, Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, un grupu māja “Saka”, Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī.

Jēkabpils novadā kopumā dzīvo:

173 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, Projektā ir iesaistījušies un individuālo vajadzību izvērtējums veikts 97 bērniem, bet tikai 65 bērni uz šo brīdi saņem Projekta apmaksātus pakalpojumus;

474 personas ar garīga rakstura traucējumiem, ir iesaistījušies Projektā un vajadzību izvērtējums veikts 85 cilvēkiem, uz šo brīdi tikai 31 persona saņem Projekta apmaksātus pakalpojumus.

Vairāk informācijas sazinoties ar Natāliju Gerasimovu, projekta “Atver sirdi Zemgalē” koordinatori, e-pasts: natalija.gerasimonva@zpr.gov.lv ; tālr:  65207419 un projekta vietnē www.atversirdi.lv