foto

Jēkabpils novada pašvaldībā izstrādāti iespējamie jaunā Jēkabpils novada ģerboņa varianti jeb skices. Skices izstrādātas, ņemot vērā iepriekš iesūtītos iedzīvotāju priekšlikumus, darba grupas ieteikumus un novada domes deputātu priekšlikumus. Ģerboņa skices veidojusi māksliniece Jolanta Ābele, kurai ir liela pieredze ģerboņu vizuālā veidola sagatavošanā. Darbs pie jauna novada ģerboņa norisinājies vairāku mēnešu garumā, sadarbojoties ar Valsts Heraldikas komisiju.

Arī Jēkabpils novada domes deputāti vairākās komiteju sēdēs ir diskutējuši par piemērotāko novada ģerboņa variantu un kā vienojošo elementu jeb simbolu jaunajai novada teritorijai akceptējuši lūsi. Māksliniece J. Ābele ir sagatavojusi vairākus ģerboņa skiču variantus ar lūša simbolu, kurus ir skatījuši arī deputāti un izteikuši savu viedokli.

Šobrīd lielāko deputātu balsu vairākumu ieguvušās ģerboņa skices, nododam iedzīvotāju balsojumam, lai jūs izteiktu savu vērtējumu. Pēc rezultātu apkopošanas, izvēlētais variants tiks virzīts tālāk saskaņošanai Valsts Heraldikas komisijā un pēc tam virzīts apstiprināšanai Jēkabpils novada domes sēdē. Attiecīgi pēc tam jaunais Jēkabpils novada ģerbonis pilntiesīgi būs pievienojies pārējo ģerboņu saimei Latvijā.

Informācija par skicēs attēlotajiem simboliem un krāsām.

Piedāvātās ģerboņa skiču variantos kā simbols ir attēlots lūsis, kas ir novada identitātes nesējs. Simboliski ģerboņa variantos atainotais krusts ir kā cilvēks ar izplestām rokām, kas spējīgs uz bezgalīgu un harmonisku attīstību. Jēkabpils novads ir kā centrs, kur krustojas un satiekas novadi, upes, ceļi, konfesijas, vēsture un kultūrvērtības.

Sarkanā ir uguns, dzīvības un veselības krāsa. Radošuma, enerģijas krāsa, kas izsaka dzīves spēku un pārliecību.

Zelts – saules gaisma, siltums, plašums.

Zilā krāsa – ūdens kā Daugavas simbols, ar spēju uzkrāt informāciju, saistīta ar mieru, laiku un tā kustību.

Zelts un sudrabs – ir savstarpējās sadarbības spēki, kas tikai abas kopā, veido vienotu, harmonisku veselumu.

Aicinām iedzīvotājus līdz 10.augustam izteikt savu viedokli, nobalsojot Jēkabpils novada pašvaldības sociālo tīklu kontos:
www.facebook.com/JekabpilsLV

www.instagram.com/JekabpilsLV

vai balsojot šeit - https://forms.office.com/r/J0Jqm8ffFV .