Uzņēmējiem
Uzsaukuma plakāts

Lai godinātu uzņēmēju darbu un popularizētu to devumu novadam, Jēkabpils novada pašvaldība izsludina konkursu “Jēkabpils novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2023”.

Uzņēmējus paredzēts godināt vairākās nominācijās:

  • Galvenā nominācija “Gada uzņēmējs 2023”,
  • “Gada ražotājs 2023”;
  • “Gada lauksaimnieks 2023”,
  • “Gada jaunais uzņēmējs 2023”,
  • “Gada inovācija 2023”,
  • “Gada izaugsme 2023”.
  • “Klientam draudzīgākais uzņēmējs 2023” (iedzīvotāju balsojums)

Konkursam var tikt pieteikti uzņēmumi vai saimnieciskās darbības veicēji, kuri reģistrēti vai to darbība noris Jēkabpils novadā un vismaz 50% tā darbinieku Jēkabpils novada teritorijā ir novadā deklarēti iedzīvotāji. Konkursā nepiedalās pašvaldības kapitālsabiedrības un uzņēmēji ar nodokļu parādu lielāku par 150 EUR mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas.

Uzņēmēju konkursam var pieteikt jebkurš, līdz 20. septembrim aizpildot PIETEIKUMA FORMU elektroniski tīmekļa vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Aktualitātes” > “Sabiedrības līdzdalība” > “Jēkabpils novada Gada balva uzņēmējdarbībā” vai iesniedzot drukātu pieteikumu Jēkabpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas speciālistam pilsētas/pagasta pārvaldē.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.jekabpils.lv, sadaļā “Jēkabpils novada Gada balva uzņēmējdarbībā”.

 Pieteikumus vērtēs žūrijas komisija – uzņēmējdarbības jomas speciālisti un pašvaldības pārstāvji, vadoties pēc konkursa nolikuma. Nominācijā “Klientam draudzīgākais uzņēmējs 2023” pieteiktie pretendenti tiks nodoti iedzīvotāju balsojumam pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv un sociālajos tīklos, kur uzvarētāju noteiks saņemtais iedzīvotāju balsu vairākums par kādu no pretendentiem.

Konkursa uzvarētāji tiks godināti pasākuma „Jēkabpils novada uzņēmēju dienas 2023” ietvaros 13. oktobrī. Uzvarētājs katrā no nominācijām saņem atzinības rakstu un piemiņas balvu.