Aizbildņus un viņu bērnus aicina pieteikties vasaras nometnei

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklātā projektu pieteikumu konkursā NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja biedrības “Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” iesniegto projekta iesniegumu Nr. 2020.LV/ĢDP/35 “Izglītojoša un atraktīva vasaras nometne Jēkabpils aizbildņiem un viņu bērniem “Krāsaini sapņi”, piešķirot valsts finansējumu 9350 euro apmērā.

No šī gada 17.augusta līdz 21.augustam biedrības telpās Rīgas ielā 150, Jēkabpilī, projekta ietvaros, sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, paredzēta dienas nometne Jēkabpils administratīvajā teritorijā dzīvojošiem aizbildņiem un viņu bērniem.  

Nometnes dalībniekiem – bērniem būs iespēja lietderīgi pavadīt skolas brīvdienas – piedalīsies atpūtas un sporta aktivitātēs, radošajās darbnīcās, izzinās Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī atraktīvā veidā atsvaidzinās zināšanas, kas būs nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas 1.septembrī. Bērnu nodarbības un aktivitātes notiks vairākās grupās atbilstoši bērnu vecumam (pirmsskolas, sākumskolas, pusaudži). Kamēr bērni pieredzējušo speciālistu vadībā būs aizņemti dažādās aktivitātēs un ekskursijās, viņu vecāki/aizbildņi apgūs aizbildņu apmācības programmu, iegūstot zināšanas, spējas un prasmes pilnvērtīgai bērnu aprūpei un audzināšanai. Katru rītu plkst. 10.00 nometnes un apmācību dalībnieki ierodīsies biedrības telpās Rīgas ielā 150, Jēkabpilī, kur aizbildņiem notiks apmācības, bet bērniem aktivitātes paredzētas dažādās pilsētas vietās. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts transports bērnu nogādāšanai uz aktivitātes norises vietu. Apmācības un aktivitātes notiks līdz plkst. 18.00. 

Nometnes dalībniekiem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes telpās un dabā, tajā skaitā:
•    Pētniecisks pārgājiens ar orientēšanās uzdevumiem un fiziskām aktivitātēm Krustpils pilī un Krustpils saliņā (bērniem);
•    Izzinoša ekspedīcija ”Sauszemes un ūdens kukaiņu pētīšana dabiskā vidē” Jēkabpils Mežaparkā” (bērniem);
•    Radošās darbnīcas – zīmēšana, krāsošana, veidošana, aplicēšana, kolāžu veidošana (bērniem);
•    Sporta diena „Jēkabpils Mežaparkā” – veselīga dzīvesveida stiprināšanai kopā ar fizioterapeiti (visai ģimenei) – iespēja  izaicināt savu ķermeni un pārbaudīt fiziskās spējas. Bauda prātam un ķermenim;
•    Māla trauku veidošana – katra bērna iztēles un radošo spēju attīstības veicināšanai (bērniem);
•    Erudīcijas konkurss „ Jautrais zinātnieks” – eksperimentu un triku apgūšana un demonstrēšana (bērniem);
•    Prezentācijas un izstādes veidošana –„Tu vari visu, ko patiesi vēlies”, nometnes noslēguma pasākums (visai ģimenei);
Kamēr bērni nometnes vadītāja, pedagogu, sociālā darbinieka, fizioterapeita un citu atbalsta personu vadībā jautri un izzinoši pavadīs brīvo laiku, viņu vecāki/aizbildņi pieredzējušo speciālistu – psihologa, jurista un sociālā darbinieka vadībā apgūs aizbildņu apmācības programmu 64 stundu apjomā pēc Valsts bērnu tiesību aisardzības inspekcijas apstiprinātās izglītības programmas, kurā paredzēts apgūt šādas tēmas: 
1)    Drošas piesaistes veidošana;
2)    Ģimenes un citu bērnam nozīmīgu saikņu saglabāšana;
3)    Pozitīva disciplinēšana;
4)    Bērna pozitīvas pašapziņas veicināšana;
5)    Bērna attīstība līdz skolas vecumam;
6)    Bērna attīstība pirmspusaudža un pusaudža vecumposmā;
7)    Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un aizbildnības tiesiskie aspekti;
8)    Kā aizbildnim palīdzēt sev, lai palīdzētu bērnam;
9)    Atkarību ietekme uz bērna attīstību.
Nometnes laikā paredzēti vairāki saliedēšanas pasākumi vecākiem/aizbildņiem un bērniem kopā. Izglītojošas, izzinošas, atpūtas un sporta aktivitātes veicinās ģimenes vērtību apzināšanos un pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā, kā arī mazinās problēmsituāciju rašanos aizbildņu ģimenēs. Paredzēts, ka nometnē un apmācībās varētu piedalīties 20 aizbildņi un ne mazāk kā 30 bērni. Ja dalībai nometnē pieteiksies lielāks aizbildņu skaits, tad prioritāri dalība nometnē tiks nodrošināta daudzbērnu, kā arī trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm.
Pieteikties aizbildņu apmācībām un nometnei var personīgi Rīgas ielā 150, Jēkabpilī, vai zvanot uz tālruni 29787201, vai rakstot e-pastu domusbiedriba@gmail.com

Vairāk par biedrības aktivitātem var uzzināt biedrības mājas lapā www.domusatbalsts.lv 

Aļona Semeiko
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “ DOMUS” valdes priekšsēdētāja