A.Vasilis, R.Ragainis, K.Stars, U.Skreivers

2. novembrī Jēkabpilī, Krustpils kultūras centrā, iedzīvotāji bija aicināti uz tikšanos ar Jēkabpils  novada domes vadību, kuras laikā iedzīvotāji varēja uzdot sev interesējošus jautājumus domes priekšsēdētājam Raivim Ragainim, kā arī priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Kārlim Staram, Attīstības un tautsaimniecības komitejas vadītājam Ainaram Vasilim un pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram.

Tikšanās laikā domes priekšsēdētājs sniedza prezentāciju, informējot par novada administrācijas struktūru, novada teritorijas apjomu, situāciju ekonomikā, ceļu tīkla infrastruktūrā, kā arī citiem rādītājiem un plānotajiem darbiem. Tāpat domes vadība atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem.

No iedzīvotājiem tikšanās laikā tika saņemti dažādi jautājumi – par ceļu seguma un ietvju stāvokli Nameja, Nākotnes, Jaunajā ielā; par soliņu uzstādīšanu pilsētas teritorijā, tualešu trūkumu Krustpils pusē, grausta nojaukšanu Auseklīšu rajonā, par baseina pakalpojumiem, apgaismojumu, kā arī citiem saimnieciskiem jautājumiem.

Līdzīgas tikšanās ir notikušas novada tālākajās vietās - Viesītē, Aknīstē, Zasā, Atašienē, Variešos un Salā. Šo tikšanos mērķis ir pārrunāt ne tikai pašvaldības aktualitātes un novadam būtiskos jautājumus, nākotnes ieceres, bet arī atbildēt uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem. Paldies iedzīvotājiem par iesūtītajiem jautājumiem un ierašanos arī klātienē!