Logo Nacionālais Attīstības plāns

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ”Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” ietvaros no 13.jūnija līdz 17.jūnijam Biržos bērniem norisinājās dienas vasaras nometne „Zaļā Sala - 2022”. Nometne pulcēja 20 bērnus no Jēkabpils novada vecumā no 6 līdz 12 gadiem.

Visu nedēļas dienu aktivitātes bija saplānotas ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesviedu. Bērniem bija iespēja iepazīties savā starpā un stiprināt draudzības saites, gūt pozitīvas emocijas no kopā būšanas.  Katru dienu notika rīta rosme, sporta spēles, dejas, radošās aktivitātes.

Lai spilgtāk atmiņās paliktu veselīga dzīvesveida ieteikumi, nometnē ciemojās dažādi speciālisti.

Nometnē viesojās uztura speciāliste, kas bērniem pastāstīja par veselīga un pilnvērtīga uztura pamatprincipiem. Kopā tika gatavots veselīgs un vērtīgs ēdiens – musli ar bezpiedevu jogurtu, ko katrs varēja papildināt ar augļiem un riekstiem pēc savām vēlmēm un gaumes.

Par zobu kopšanu stāstīja un izglītoja zobu higiēniste no Jēkabpils slimnīcas. Bērni aktīvi piedalījās sarunā par zobu kopšanu, par zobiņu „ draugiem” un „nedraugiem”, ieguva jaunas zināšanas par to, kas ir zobu higiēnists, ko viņš dara, kā pareizi rūpēties par zobu un mutes veselību.

Pavadīt savu laiku aktīvi un kopā ar draugiem aicināja atkarību profilakses speciāliste. Kopā tika diskutēts par dažādām atkarībām, īpašu uzmanību pievēršot smēķēšanas kaitīgumam un  telefona/datora atkarībai.

Nometnes noslēgumā bērniem bija ilgi gaidītā ekskursijas diena, kurā tika apskatītas vairākas skaistas vietas, uzzinātas jaunas lietas un iegūtas jaunas prasmes. Bērniem bija iespēja viesoties zirgu stallī ”Ūsiņš”, kur katrs varēja izbaudīt izbraucienu zirga mugurā.  Tālāk ceļš veda uz Raiņa muzeju Tadenava, kur caur interesantām un sasistošām aktivitātēm katrs sadzirdēja un  sev līdzi paņēma kādu faktu par leģendāro dzejnieku Raini un viņa darbiem. Ceļā tika izmantota arī izdevība pārcelties ar pārceltuvi pāri Daugavai un atpakaļ.

Ekskursijas dienas noslēgumā nometnes dalībnieki viesojās Sēļu sētā „Gulbji”, kur patīkamajā pagalma virtuvē bērni čakli strādāja, lai kopā ar saimnieci pašu rokām pagatavotu gardu sviestu un sieru.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ”Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Aiga Ozolniece
Vecākais projektu vadītājs
Projektu vadības nodaļa
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde