Jēkabpils Kultūra
Foto: Jānis Lācis

Šodien, 14. jūnijā, Jēkabpils novadā notiek Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīti atceres brīži.
Arī Jēkabpilī šajā pēcpusdienā, ar dievkalpojumu Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā un atceres brīdi pie piemiņas akmens 14. jūnija parkā, tika pieminēti Latvijas iedzīvotāji, kuri pirms 83 gadiem gāja bojā vai cieta no nežēlīgā komunisma terora.
Atceres pasākumā klātesošos uzrunāja Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars, pasākumā piedalījās arī citi pašvaldības pārstāvji, represēto biedrības pārstāvji, zemessardze, jaunsargu dalībnieki un citi.
Klātesošie ar klusuma brīdi godināja 1941. gada upuru piemiņu un nolika ziedus, iededza sveces, atceroties tos cilvēkus, kuri biji spiesti doties svešumā un savās mājas nekad vairs neatgriezās.
 

Foto: Jānis Lācis