Projektu jaunumi NVO
Barka

2023. gada 7. oktobrī Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas katoļu baznīcā notika VII Garīgo dziesmu festivāls “Māras zemes Karaliene”, kuru organizēja Poļu biedrība “RODACY”. Festivālu ar savu klātbūtni pagodināja Polijas Republikas vēstniece Latvijā Monika Mihališina (Monika Michaliszyn), Latvijas Poļu Savienības valdes priekšsēdētāja vietnieks Rišards Stankevičs, Jēkabpils novada pašvaldības sociālo; izglītības; kultūras; sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasilis.

Festivālā piedalījās mazākumtautību vokālie ansambļi un Latvijas Poļu Savienības kori: “Jutšenka” (Jutrzenka) no Rēzeknes LPS nodaļas, poļu kultūras kluba koris “Polonēze”, koris “Columbae” no Rīgas Svētas Trīsvienības Romas katoļu baznīcas, Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcas koris.

Skanēja dziesmas par godu Jaunavai Marijai poļu, latviešu, latgaļu valodās. Īpašu sajūsmu festivāla apmeklētāji izteica par kora “Columbae”, kora “Jutšenko” un kora “Polonēze” priekšnesumiem. Aizkustinājums un saviļņojums bija tik liels, ka dažiem klausītājiem pat nobira pa asariņai.

Festivāla noslēgumā visi dalībnieki un klausītāji nodziedāja vienu no Jāņa Pāvila II mīļākajām dziesmām – “Barka”.

Festivālu nebūtu iespējams noorganizēt bez Jēkabpils novada pašvaldības un “Fonda Palīdzība poļiem austrumos” (Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie) finansiālā atbalsta, ko festivāla dalībnieki un rīkotāji ļoti augsti novērtē un izsaka dziļu pateicību.

Vēlamies izteikt pateicību arī tiem Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas katoļu baznīcas draudzes locekļiem un apmeklētājiem, kuri palīdzēja izrotāt baznīcu un sagatavot to festivāla norisei.