Daugava

Pirmdien, 8.janvārī Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis informēja, ka Daugavā ūdens līmenis krītas gan Zeļķos, gan Jēkabpilī. Tas saistīts ar to, ka Daugava ir pieblīvēta ar ledu, apstājusies, ūdens virsma ir sasalusi. Vižņu iešana vakar visu dienu turpinājās augšup Jēkabpils, pie Dignājas, Dunavas. Šodien darbinieki apsekoja situāciju šajās teritorijās. Situācija šobrīd nav draudoša, neizskatās arī, ka tuvākajā laikā varētu sakustēties ledus, jo ārgaisa temperatūra ir diezgan zema, līdz ar to situācija īpaši nemainīsies, kamēr nesāksies stiprāks atkusnis. Atkusnis temperatūra robežās no 0 līdz +1 grādam visticamāk, neko būtisku nemainīs situācijā.

Savukārt, ja ārgaisa temperatūra jau būs kādi +5 grādi vai arī nokrišņi, piemēram, lietus, tad gan situācija varētu mainīties. Šobrīd ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils ir nokrities par kādiem 70 cm. Daudzās vietās ledus, kas bija ārpus upes gultnes, tagad atrodas uz grunts. Arī tas ar laiku kusīs un redzēsim, vai tas ko mainīs. Pagaidām problēmu nav, bet skatoties nākotnē, jāņem vērā, ka viss būs atkarīgs no laika apstākļiem.

Vēršu uzmanību, ka tās mājsaimniecības, kurām Salas pagastā Sakas salā piektdien, sestdien bija applūduši ceļi, atkal ir piebraucamas.

 Vienīgais ceļš, kurš joprojām ir applūdis, ir ceļš Skudras-Galejas-Leicāni (Ādminānu ceļš). Tur ir uzplūdis ūdens novadgrāvis, bet līdzās esošajām mājām joprojām var piekļūt pa citiem ceļiem.