Ancenes ciema svētki

Piektdien, 7. jūlijā, Ancenes viedā ciema ļaudis cēlās līdz ar saules lēktu, lai visas dienas garumā svinētu šī gada ciema svētkus. Rosīgajā ciemā jau otro gadu pēc kārtas bijušās pamatskolas teritorijā pulcējās esošie un bijušie ancenieši un Ancenes viesi, lai šajā Dziesmu svētku laikā arī šeit svinētu svētkus dziesmai, dejai, latviešu tradīcijām, jaunradei, sportam un kopābūšanai. Kopskaitā Ancenes svētkus apmeklēja ap 300 cilvēku, kas divtik pārsniedz ciema iedzīvotāju skaitu.

“Biedrība “Kopā-2” pateicas ikvienam, kas iesaistījās un palīdzēja svētku tapšanā. Īpašs prieks ir par dalībnieku atsaucību dažādajās aktivitātēs, bērni cēlās jau plkst. 5.00 no rīta, lai pagūtu piedalīties makšķerēšanas sacensībās un pēc brokastīm devās uz sporta laukumu, kur piedalījās stafetēs, futbolā, florbolā. Tie, kam māksla un radošums pie sirds, ar nepacietību gaidīja meistarklases. Koncerta skatītāju rindas bija piepildītas un zaļumballē lustējās rekordliels dejotāju skaits. Ciema svētku programma bija interesanta ne vien vietējās kopienas pārstāvjiem, bet arī kaimiņu ciemu, pagastu un pilsētu viesiem,” saka biedrības “Kopā-2” valdes locekle Santa Ašaka.

Ancenes apkārtne ir dīķiem un makšķerniekiem bagāta vieta, tāpēc īpaši agrs un ar sacensības garu pildīts rīts bija vairāk nekā 20 makšķerēšanas entuziastiem, tai skaitā arī bērniem. Sacensības notika divos dīķos vienlaicīgi.

Ancenes svētkos īpaši tika domāts par bērniem un jauniešiem. Sportisko garu ģimenes ar bērniem varēja trenēt un pārbaudīt sporta organizatora Ričarda Šmita vadībā, savukārt mākslinieciskās izpausmes, veidojot stikla mozaīkas, vējazvanus un Ancenes simbolu – kokvardes, varēja īstenot biedrības “Ūdenszīmes” radošajās darbnīcās.

Uz vakara koncertu pulcējās dziesmu, deju un teātra cienītāji. Pēc sacensību laureātu paziņošanas un godināšanas – Inga Kraševska savā solo dziesmā atgādināja, ka tikai mēs katrs pats esam atbildīgs par svētkiem, ko radām. Zumbas meitenes no Aknīstes Bērnu un jauniešu centra, kā arī līnijdeju dejotājas “Madaras” ieveda anceniešus gan eksotiskāku, gan līganāku ritmu pasaulē, savukārt Tautas tradīciju kopa “Čukuriņš” atveda atpakaļ pie mūsu sentēvu patiesībām.

Koncerta noslēgumā skatītāji varēja just līdzi piecu raganiņu ugunīgi krāšņajiem Jāņu nakts piedzīvojumiem Asares amatierteātra “Ķēdes reakcija” izpildījumā. Dienai satumstot, skolas zālājs pārvērtās par zaļumballes deju placi, kur grupas “Galaktika” spēlētās  taktis līdz pat jaunās dienas rītam lika jestri līksmot visa vecuma dejotājiem.

Ancenes iedzīvotāji, pošoties svētkiem, kopīgā talkā  daudz patīkamākus vaibstus piešķīra arī Ancenes ugunsdzēsības dīķim – tika pļauts, ravēts un veikti dažnedažādi sagatavošanās darbi. Plānots, ka dīķis savos ainaviskajos krastos turpmāk aicinās aktīvās atpūtas cienītājus: vasarā peldētājus un ziemā slidotājus.

Ancenes ciema svētkus rīkoja biedrības “Kopā -2”, bet tos palīdzēja kopradīt Asares pagasta pārvalde, Jēkabpils novada pašvaldība, kā arī aktīvi atbalstīja arī Ancenes vietējie uzņēmēji un iedzīvotāji.

Informāciju sagatavoja

Ancenes kopienas pārstāve
Egita Streļčuka

 

Foto autore: Santa Ašaka