smilšukaste

Jēkabpils novada pašvaldībā turpinās projekta Nr. 21-05-AL24-A019.2201-000001 “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Variešu pagasta Antūžu ciemā”  īstenošana.

Projekta mērķis ir labiekārtot aktīvās atpūtas laukumu pie Antūžu pamatskolas, uzstādot jaunas koka konstrukcijas bērnu un jauniešu garīgās un fiziskās veselības attīstībai.  2021. gadā projektētāji no SIA “BRK projekti” izstrādāja būvniecības ieceres dokumentāciju - paskaidrojuma rakstu – bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošanai Antūžu ciemā. Saskaņā ar pašvaldības projekta pieteikumā pausto ieceri  objektā tiks uzstādītas koka šūpoles, tīklu piramīda un smilšu kaste ar vāku. Gada nogalē ir noslēgts līgums ar SIA “MK Dizains”, kas šos darbus paveiks.  Būvniecības darbu kopējās izmaksas ir 7423,34 EUR ar PVN un tie jāpabeidz 2022.gada 29. jūlijam. 

Projekta realizācijas termiņš ir 31.08.2022., tā finansējums plānots gan no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 4500 EUR apmērā, gan no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta.

logo