Salas pagasts

No 29.02.2024 applūdis un slēgts Jēkabpils novada pašvaldības autoceļš SAL 10 Gravāni - Valsts Mežs no 0,000 km līdz 0,360 km, Salas pagastā, Jēkabpils novadā.

Applūdis autoceļš Gravāni – Valsts mežs Salas pagastā

 

 

No 29.02.2024 applūduši un slēgti Jēkabpils novada pašvaldības autoceļi: SAL 08 Dārznieklauks - Mežindrāni no 0,625 km līdz 1,557 km un SAL 07 Plānlejas - Putnukalni no 0,000 km līdz 0,262 km, Salas pagastā, Jēkabpils novadā. 

Applūdis ceļš