Drošība Informācija presei Pašvaldība
Jēkabpils novada ēka Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

20. jūlijā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sasauca Jēkabpils novada Civilās aizsardzības komisijas (CAK) sēdi. Sēdē piedalījās novada domes vadība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona Jēkabpils daļas vadība, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa vadība, Zemessardzes un Valsts Mežu dienesta (VMD) pārstāvji. Sēdes darba kārtībā tika izskatīti vairāki jautājumi. Novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sēdē par CAK priekšsēdētāja vietnieka kandidātu izvirzīja Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieku A. Vanagu, kurš arī tika apstiprināts. Sēdē tika apstiprināts arī Civilās aizsardzības komisijas sastāvs, komisijas nolikums un pārrunāti citi jautājumi, ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu.

Sēdes dalībnieki nolēma, ka š.g. augustā tiks sasaukta vēl viena civilās aizsardzības komisijas sēde, kuras laikā izskatīs priekšlikumus un papildinās civilās aizsardzības plānu. Pēc izskatīšanas CAK sēdē augustā, civilās aizsardzības plāns tiks apstiprināts novada domes sēdē. Sēdē tika pārrunāta arī aktuālā informācija par ugunsdrošības stāvokli mežos un purvos, esošā situācija, prognozes, sagaidāmā rīcība un sadarbība. VMD Sēlijas virsmežniecības inženieris uguns apsardzības un saimnieciskajos jautājumos Juris Čaupjonoks informēja par ugunsbīstamo situāciju mežos, īpaši izceļot pašu būtiskāko ugunsbīstamības avotu – cilvēku neuzmanību un transporta līdzekļus, no kuru dzinēju izplūdes sistēmām mēdz rasties dzirksteles, kas īpaši sausos apstākļos var izraisīt ugunsgrēku. Vienlaikus J. Čaupjonoks uzsvēra Valsts mežu dienesta gatavību mežu ugunsgrēku dzēšanā, kā arī informēja par jaunāko materiāli tehnisko nodrošinājumu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilikovskis atzīmēja gatavību iesaistīties mežu ugunsgrēku dzēšanā, kā arī citās katastrofās, kur nepieciešama VUGD iesaistīšanās. Sēdē tika pārrunātas arī citas aktualitātes civilās aizsardzības jomā.