Simbolikas kolāža

Jēkabpils novada dome 2023. gada 27. janvāra sēdē nolēma apstiprināt Jēkabpils novada domes Heraldikas komisiju un tās nolikumu.

Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināts pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, bet par komisijas loceklēm - Jēkabpils novada Administratīvās pārvaldes personāla speciāliste Vita Trofimoviča un Attīstības pārvaldes vides dizaina speciāliste Maija Bataraga-Vilka.

Komisijas galvenie uzdevumi ir izskatīt pieteikumus par Jēkabpils novada pašvaldības simbolikas izmantošanu un pieņemt lēmumus par atļauju izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, atbilstoši Jēkabpils novada domes 2022. gada 21.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.53 “Par Jēkabpils novada pašvaldības simboliku”. Vadoties pēc šiem noteikumiem, Heraldikas komisija nosaka standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Jēkabpils novada pašvaldības simboliku.