Vide Zasas pagasts Infrastruktūra
Zasas muižas parks - skats no drona uz Zasas upi un tiltiņiem

Zasas muižas parku apsaimnieko Jēkabpils novada pašvaldība. Lai nodrošinātu parka ilgtermiņa attīstību un apsaimniekošanu, vēl bijusī Jēkabpils novada pašvaldība 2021. gada 17. jūnijā noslēdza līgumu ar SIA “Veido vidi” par Zasas muižas parka ainavu attīstības un apsaimniekošanas vadlīniju izstrādi. 15. novembrī tika rīkota sanāksme (Zoom platformā), kurā interesentiem informāciju par vadlīniju izstrādi sniedza ainavu arhitekte, Dr. arch. Kristīne Dreija.

Vadlīniju apkopojumā iespējams iepazīties ar:

 • parka vēsturiskās attīstības analīzi,
 • esošā labiekārtojuma inventarizāciju un dendroloģiskās inventarizācijas analīzi,
 • parka attīstības koncepcijas plānu,
 • attīstāmo celiņu tīklu,
 • tematiskajiem maršrutiem,
 • vizuāli augstvērtīgiem skatu punktiem,
 • stādījumu telpisko koncepciju,
 • teritorijas labiekārtojuma plānu,
 • labiekārtojuma elementu dizaina vadlīnijām,
 • celiņu un laukumu segumu specifikāciju,
 • detalizētiem apstādījumu risinājumiem,
 • vizuāli augstvērtīgu skatu veidošanas principiem,
 •  teritorijas attīstības secību un grafiku.

Jēkabpils novada dome 2021. gada 23. decembra sēdē nolēma apstiprināt izstrādātās vadlīnijas un noteikt Zasas muižas parka teritorijas apsaimniekošanā, turpmāko būvniecības un citu parka labiekārtošanas projektu izstrādē ņemt vērā norādītos risinājumus un ieteikumus, arī apstiprinot ikgadējo pašvaldības budžetu.

 

Tāpat pērn izstrādātas Zasas centra telpiskās struktūras galvenās attīstības vadlīnijas. To izstrādi veica SIA “ALPS ainavu darbnīca”. Vadlīniju projektu izstrādāja ainavu arhitektes Ilze Rukšāne un Arnita Verza.

Šajās vadlīnijās var iepazīties ar:

 • teritorijas vispārējo raksturojumu,
 • teritoriju plānojuma kontekstā,
 • teritorijas telpisko izpēti un analīzi,
 • Zasas centra telpiskās struktūras galvenās attīstības vadlīnijām,
 • Zasas muižas parka vārtu ainavtelpu,
 • centrālā laukuma ainavtelpu,
 • promenādes ainavtelpu,
 • rekomendācijām apstādījumiem pie muzeja ēkas,
 • rekomendācijām Zasas muižas parkam.

 

K.Sēļa foto