Informācija presei Jēkabpils novads
foto

Jēkabpils novada domes sēde, kas notika 25. novembrī, deputāti balsoja par vairāku pašvaldības iestāžu vadītāju apstiprināšanu amatā.

Par Jēkabpils novada izpilddirektora vietnieku deputāti apstiprināja Anitu Moskovsku, kas iepriekš vadīja Jēkabpils pilsētas Vienas pieturas aģentūru. Izpilddirektora vietnieka amatam tika iesniegti trīs pieteikumi, kurus izvērtēja pretendentu izvērtēšanas komisija.

Par Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes vadītāju deputāti apstiprināja Ilmāru Lukstu. Uz šo amatu Jēkabpils novada pašvaldībā tika saņemti 7 pieteikumi, kurus izvērtēja pretendentu izvērtēšanas komisija, ņemot vērā kompetenču intervijas.

Par Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas vadītāju deputāti apstiprināja Zinaīdu Rabšu, kas iepriekš vadīja Jēkabpils pilsētas Galveno bibliotēku. Jēkabpils novada galvenās bibliotēkas vadītāja izvēlētā, ņemot vērā savstarpējo darbinieku salīdzināšanu atbilstoši Darba likuma 108.pantam.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Jēkabpils novada tūrisma nozares darbību, 23.septembra domes sēdē tika nolemts izveidot iestādi “Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs”  un apstiprināt iestādes nolikumu. 25. novembra domes sēdē deputāti par iestādes “Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs” vadītāju iecēla Lauru Trukšāni.

Visas iestādes un darbinieki darbu sāks 2022. gada 1.janvārī.